Экономический портал - Бухгалтерский учет и аудит

Шпаргалка з бухгалтерського обліку. В2.

1. Інтернаціоналізація та стандартизація обліку у міжнародному масштабі: необхідність, сутність та значення.

Процес економічної інтеграції у світовому масштабі, інтернаціоналізація економіки, бізнесу призвели до необхідності інтернаціоналізації та стандартизації обліку, який є мовою бізнесу. Інформаційне взаєморозуміння є важливою передумовою бізнесу, економічної інтеграції країн. Тобто, необхідність стандартизації фінансового обліку у світовому масштабі та гармонізації облікових систем визначається розвитком процесів економічної інтеграції країн, створенням міжнародних корпорацій, вільних економічних зон, створенням та функціонуванням спільних підприємств, реалізацією спільних проектів. Облік, як мова бізнесу повинен будуватися на загальноприйнятих принципах.

Подробнее...

(1 голос, среднее 5.00 из 5)

Шпаргалка з бухгалтерського обліку. В1.

1 Функції , завдання та вимоги до бухгалтерського обліку (Б.О.) Функції: 1)Інформаційна (відображення фактичного стану господарської діяльності); 2)Контрольна (забезпечення контролю за виконанням планових завдань, збереженням і раціональним використанням господарських засобів) 3)Управлінська (забезпечення економічною інформацією для прийняття обгрунтованих управлінських рішень, активного впливу на підвищення ефективності господарської діяльності) Завдання: 1)Збирати, обробляти та відображати первинні дані про господарську діяльність підприємства. 2)Проведення систематизації даних для узагальнення і одержання підсумкової інформації про діяльність підприємства 3)забеспечення керівництвва інформацією про виконання планових та базових показників діяльності підприємства. Вимоги: 1)строга документальність 2)своєчасність 3) точність, об’єктивність та достовірність 4)простота, ясність та доступність 5)економічність при веденні б.о.

 

2 Принципи Б.О:

Подробнее...

Акт прийому-передачі ОЗ

Складається на кожний прийнятий в експлуатацію об’єкт ОЗ комісією, що назначається розпорядженням керівника підприємства. Вказується первинна вартість об’єкту, стисла технічна характеристика, місце експлуатації. До акту додається документація, що відноситься до даного об’єкту. Комісію обов’язково очолює заст. директора або гол. інженер. обов’язково в комісію входить гол. бухгалтер. обов’язково в документі є повна назва об’єкту відповідно до док-ції,коротка техн.хар-ка,дата створення або виготовлення,дата надходження на під-во,дата введення в експл-ю,первісна варт-т,сума зносу нарах.за час експ-її на момент введення об’єкту,шлях надходження,відповідність даних техн.док-ів, підписи всієї комісії на чолі з головою. Після цього акт передається в бух-ію,в якій на його підставі відкрив-ся картка інвент.обліку.

Інвентарна картка обліку ОЗ

Подробнее...

(2 голоса, среднее 4.50 из 5)

Шпаргалка – конспект по бухгалтерському обліку

Предмет і метод Б.О.
Рахунки та подвійний запис
Документація
Реєстри та форми
Облік основних засобів
Облік запасів
Облік праці
Облік доходів та витрат
Облік валютних операцій
Вексель

Предмет і метод Б.О.

Бухгалтерський облік - охоплює склад і розміщення економічних ресурсів підприємства, характеризує джерела їх утворення, а також реєструє всі госп. процеси, що пов’язані з діяльністю підприємства.

Функції бухгалтерського обліку: податкова, статистична.

Предмет б.о. – склад і розміщення активів підприємства, фінансових джерел їх утворення, а також господарських процесів.

Подробнее...

Список бухгалтерських операцій. Шпаргалка

1.
15/63
відображення купівельноїї вартості об’єктів;  відображення заборгованості підрядним орг-м за буд-монтажн.   Роботи капітального хар-ру.
641/63 відобр. суми податкового кредиту по ПДВ.
15/68 Заб-ть за конс., інф-ні, посеред., витрати, повязані з придбанням ОЗ
641/68 зменш-но податкові забов’язання перед бюдж. у результ. здійсн. розрахунків за інш. операціями.
10/15 зачислення введених в експлуатацію осн.  зас. по фактичній собівартості їх буд-ва.

Подробнее...

Аудиторское заключение и его структура

Форма, содержание и порядок представления аудиторского заключения определяются федеральным стандартом № 6 «Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2004 г № 532. Аудиторское заключение включает в себя следующие элементы:

Подробнее...

Методы экономического анализа, применяемые в аудите

Подготовка альтернативного баланса. Для получения доказательств о реальности и полноте отражения в учете готовой продукции выполненных работ, оказанных услуг аудиторская организация может составить баланс из расходованного сырья и материалов по нормам на единицу продукции и фактического выхода продукции (выполнения работ, оказания услуг). Баланс сырья, материалов и выхода продукции позволяет аудиторской организации выявить отклонения от нормативного расхода сырья и материалов и выхода продукции (выполнения работ, оказания услуг) и тем самым убедиться в достоверности вычисления финансового результата.

Подробнее...

Источники и методы получения аудиторских доказательств

Источниками получения аудиторских доказательств (доказательной информацией) являются:

Подробнее...

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?