(0 голоса, среднее 0 из 5)

Напрямки, завдання та форми впливу держави на економічні процеси

Аналіз функцій уряду щодо перерозподілу доходів, ресурсів і стабілізації економіки на основі моделі економічного обігу в державі дає змогу визначити напрямки, завдання, форми і методи впливу держави, що зумовлюють певні економічні наслідки.

Якщо в економіці спостерігається безробіття, то збільшення урядових видатків за умови збереження незмінними податків і трансфертних платежів призводить до збільшення сукупних витрат, а зменшення податків або збільшення трансфертних платежів сприяє підвищенню доходів, які можна використовувати задля стимулювання збільшення особистих витрат.

У разі інфляції політика уряду має бути протилежною, а саме: потрібно зменшити урядові видатки та трансфертні платежі, а збільшити податки.

В Україні системна трансформація збігається в часі з розбудовою державності, тому наведений перелік функцій слід доповнити:
• визначення цілей і пріоритетів макроекономічного розвитку — держава формує стратегічні цілі розвитку економіки, визначає потрібні ресурси, їх ефективність, а також соціальні, економічні та світогосподарські наслідки цих дій;
• реалізація соціальних цінностей — держава контролює реалізацію постанов щодо мінімальної заробітної плати, виконання законів про рівне право на працю та соціальне забезпечення, громадські роботи, встановлення мінімальної та максимальної меж цін;
• регулювання економічної діяльності, спрямоване на вирівнювання сукупного попиту та сукупної пропозиції;
• регулювання зовнішньоекономічних відносин і валютного ринку шляхом регулювання платіжного балансу через вплив на зовнішню торгівлю й вивезення капіталу;
• регулювання макроекономічних пропорцій, розробка та реалізація науково-технічної, інвестиційної та соціальної політики;
• фінансування фундаментальних досліджень у галузі суспільних і технічних наук за рахунок бюджетних платежів та кредитів;
• організація інвестиційної діяльності, сприяння утворенню інвестиційного ринку та фондових бірж;
• організація та управління запровадженням земельної реформи;
• фінансування заходів соціальної та культурної політики із загальнодержавного та місцевих бюджетів;
• захист особи, підприємництва, інтересів держави, майнових та інших прав громадян.

Відповідно до цього основними завданнями державних органів управління є такі:
• створення умов для зайнятості працездатного населення і забезпечення соціального захисту громадян;
• захист навколишнього середовища та забезпечення раціонального природокористування;
• розвинення місцевого самоврядування;
• зовнішньоекономічна діяльність та організація міждержавних відносин, створення державного валютного фонду;
• формування фінансово-бюджетної політики та її реалізація через механізм оподаткування, розподіл і перерозподіл бюджетних асигнувань;
• кредитно-грошове регулювання, контроль за грошовим обігом;
• здійснення цінової політики;
• розміщення державних контрактів на виробництво продовольства, товарів і послуг, розподіл їх відповідно до потреб та обов’язків держави;
• управління виробництвом електроенергії, розвитком енергетичної бази та забезпечення нею народногосподарських потреб;
• організація внутрішніх комунікацій, мереж і шляхів сполучення (залізничний, автомобільний, морський, річковий, повітряний транспорт), інженерних комунікацій (трубопроводи, лінії електропередач, кабельні мережі) та їх комутація в міжнародну систему відповідних мереж;
• державна підтримка підприємництва;
• здійснення заходів щодо конверсії виробництва;
• вироблення механізмів та ефективних структур щодо захисту українського ринку, стимулювання конкуренції;
• стимулювання за допомогою економічних важелів (цільових субсидій, податкових пільг тощо) модернізації технологій, інноваційної діяльності, освоєння нових видів продукції та послуг;
• розробка та реалізація програм роздержавлення, приватизації власності, антимонопольних заходів;
• забезпечення раціонального використання земельних ресурсів, розміщення на території держави промислових споруд, об’єктів виробничої інфраструктури, інженерних мереж;
• забезпечення достатнього рівня профілактики та охорони здоров’я населення, визначення обов’язкового необхідного обсягу медичних послуг у межах безкоштовного лікування хворих у державних медичних установах;
• організація розвитку національної культури в державі та культур інших народів, які її населяють;
• інформування населення з питань економічної політики, духовного життя через державні засоби масової інформації (пресу, радіо, телебачення та ін.);
• організація функціонування національної пошти, телеграфу та інших видів зв’язку.

3 метою виконання своїх функцій і завдань держава використовує різні форми й методи впливу на економічні процеси.

До основних форм державного регулювання належать комплексне (індикативного характеру) планування економічного та соціального розвитку; прогнозування розвитку народного господарства та кон’юнктури ринку; реалізація національних і цільових комплексних програм; керування господарською діяльністю державних підприємств; бюджетно-податкова, грошово-кредитна та амортизаційна політика; система соціального захисту населення.

Необхідність і межі використання окремих форм державного регулювання в господарській практиці визначаються обраною концепцією державного втручання в економіку, а також конкретними умовами й цілями соціально-економічного розвитку кожної країни.

У країнах, де дотримуються концепції економічного лібералізму (наприклад, у США, Англії, Канаді), держава спирається здебільшого на бюджетно-податкову і грошово-кредитну форми регулювання.

1. Найважливіші функції уряду щодо підтримки ринкової системи.

2. За рахунок розв’язання яких завдань уряд посилює та модифікує функціонування ринкової системи?

Найбільше засобів державного регулювання економіки застосовується у країнах, де дотримується концепція економічного диригування. При цьому бюджетно-податковий, грошово-кредитний і ціновий механізми держава використовує дуже активно, але поряд із цим важливу роль відіграє індикативне планування.Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?