Экономический портал

(1 голос, среднее 5.00 из 5)

Производительность труда. 5 задач с решениями.

Задача 1. В первый год производительность труда выросла на 20%, а во второй — еще на 5%. На сколько процентов увеличилась производительность труда за 2 года?

Решение.

Подробнее...

Краткое опровержение «капитала» Маркса.

1. Опровержение классового политического учения «Капитала».

2. Опровержение экономической теории эксплуатации «Капитала».

3. Новая теория труда и денег.

4. Производительность труда.

5. Реабилитация плановой, государственной экономики.

Вступление. Логика и марксистская диалектика.

Русское общество во всех своих слоях, снизу доверху, от рабочего и крестьянина, до академиков всех наук, политиков всех уровней полнее и яснее других знает о существовании Капитала Маркса, и его идеях. Оно знает это, но не знает об ошибках и противоречиях Капитала, и не зная этих ошибок, Русское общество автоматически является марксистским. Марксистское мировоззрение составляет основу Русского общества. Это мировоззрение противопоставляет Русское общество всему мировому сообществу, и ведет его к гибели.

Подробнее...

Принципи прихованого рабства

1. Економічний примус рабів до постійної роботи. Сучасний раб змушений працювати без зупинки до смерті, тому що коштів, зароблених рабом за 1 місяць, вистачає, щоб оплатити житло за 1 місяць, їду за 1 місяць і проїзд за 1 місяць. Оскільки грошей вистачає в сучасного раба завжди тільки на 1 місяць, сучасний раб змушений працювати все життя до смерті. Пенсія також є великою фікцією, тому що раб-пенсіонер віддає всю пенсію за житло і їду, і в раба-пенсіонера не залишається вільних грошей.

Подробнее...

Державний бюджет — головний засіб регулювання економіки

Державний бюджет — це річний план державних видатків і джерел їх фінансового покриття. Залежно від адміністративно-територіального устрою управління конкретно! країни (двоступеневого — центральні та місцеві органи або триступеневого — центральна влада, уряди республік, областей, земель, провінцій, штатів тощо, а також місцеві органи — муніципалітети, територіальні громади, комуни тощо) бюджети поділяються на центральні, регіональні та місцеві. Між ними існують досить складні відносини щодо розподілу доходів за видами надходжень і часткою в них окремих бюджетів, а також через перерозподільні функції центрального бюджету.

Подробнее...

Економіко-екологічні норми та нормативи державного регулювання природокористування

Економіко-екологічне нормування здійснюється з метою встановлення комплексу обов’язкових норм, правил, вимог щодо охорони природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Згідно зі ст. 33 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” діюча система екологічних нормативів охоплює:

• нормативи екологічної безпеки (гранично допустимі концентрації (ГДК) забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі, гранично допустимі рівні акустичного, електромагнітного, радіаційного та іншого фізичного впливу на навколишнє середовище, гранично допустимий вміст шкідливих речовин у продуктах харчування; гранично допустимі викиди (ГДВ) та скиди (ГДС) у навколишнє середовище забруднюючих хімічних речовин, рівні шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів);

Подробнее...

Схема визначення основних параметрів нормативного планування соціальної інфраструктури

Загальна схема визначення основних параметрів нормативного планування соціальної інфраструктури передбачає використання таких даних:

• чисельність населення, його динамка, сімейний та віковий склад на початок і на кінець розрахункового періоду загалом по території та за її підрозділами, а також види поселень;

• наявність об’єктів невиробничої сфери та їх потужність у натуральному обчисленні (загальна площа житлових будинків у квадратних метрах, місця у дошкільних закладах і т. ін.) на початок розрахункового періоду в усіх територіальних підрозділах регіону, а також її умовне якісне оцінювання;

Подробнее...

Система соціально-економічних норм і нормативів та принципи їх розрахунку

Соціально-економічні норми і нормативи — один із найважливіших засобів державного регулювання. Вони є базовим елементом при розробці територіальних планів, а також при обґрунтуванні плану розвитку країни загалом.

Система соціально-економічних норм і нормативів, що регулюють процес споживання, охоплює норми і нормативи:

Подробнее...

Способи державного регулювання економіки

У вивченні способів державного регулювання економічного розвитку виокремлюють три основні напрямки: автоматичні регулятори, анти-циклічне регулювання, державне програмування.

Автоматичні регулятори — це сукупність важелів, що пов’язані з економічною діяльністю держави і діють автономно незалежно від актів державної політики.

Подробнее...

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?