(0 голоса, среднее 0 из 5)

Операції з основними засобами

Раніше витрати, пов'язані з поліпшенням та ремонтом об'єкта основних засобів, згідно з п.14 і 15 П(С)БО 7, в бухгалтерському обліку відображалися так:
- на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводило до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від його використаним, збільшувалася первісна вартість відповідного об'єкта основних засобів;
- а якщо витрати здійснювалися для підтримання об'єкта в робочому стані (в тому числі проведення ремонту) та для одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, то такі витрати включалися до складу витрат.

Внаслідок доповнень, внесених Наказом № 372 до п. 14 П(С)БО 7, підприємства тепер можуть:

 

- по-перше, відображати витрати, пов'язані з поліпшенням та ремонтом об'єкта основних засобів, у порядку, наведеному вище;
- по-друге, в бухгалтерському обліку відображати такі витрати в інший спосіб, за яким вони мають право збільшувати первісну (переоцінену) вартість основних засобів на суму витрат, пов'язаних із поліпшенням та ремонтом об'єкта, визначену в порядку, встановленому податковим законодавством.

В податковому обліку, відповідно до п. 146.11 і 146.12 ПКУ:
- первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова тощо), що спричиняє зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єктів у сумі, що перевищує 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного податкового року з віднесенням суми поліпшення на об'єкт основного засобу, щодо якого здійснюється ремонт та поліпшення;
- сума витрат, пов'язана з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів, у тому числі орендованих, у розмірі, що не перевищує 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, належить до витрат того звітного податкового періоду, в якому такі ремонт та поліпшення були здійснені. Зауважимо, що хоча розділ III «Податок на прибуток підприємств» ПКУ набрав чинності не з початку 2011 р., а лише з 01.04.2011 р., ДПАУ роз'яснила, що при розрахунку 10-відсоткового ліміту слід брати сукупну балансову вартість усіх груп основних засобів на 01.01.2011 р. (лист від 27.05.2011 р. №100011/6/15-0315).

Щодо переоцінки та збільшення вартості об'єкта основних засобів відбулися такі зміни. Раніше підприємство, згідно з п. 16 П(С)БО 7, могло проводити переоцінку, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізнялася від його справедливої вартості на дату балансу. Проте Наказ № 372 доповнив п. 16 П(С)БО 7, і тепер у підприємств з'явилася ще одна підстава для збільшення вартості об'єкта основних засобів. Первісна (переоцінена) вартість об'єкта основних засобів може бути збільшена на суму індексації, проведеної в порядку, встановленому податковим законодавством, з відображенням її в бухгалтерському обліку в порядку, передбаченому п. 19—21 П(С)БО 7. Про яку індексацією тут йдеться? Аби відповісти на це запитання, треба звернутися, напевно, до норм п. 146.21 ст. 146 НКУ.

Платники податку всіх форм власності мають право проводити переоцінку об'єктів основних засобів, застосовуючи щорічну індексацію вартості основних засобів, що амортизується, та суми накопиченої амортизації на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:

Кі = [І(а-1)-10]:100,

де І(а-1) — індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація.

Збільшення вартості об'єктів основних засобів, що амортизується, здійснюється станом на кінець року (дату балансу), за результатами якого проводиться переоцінка, та використовується для розрахунку амортизації з першого дня наступного року. А якщо значення Кі: не перевищує одиницю, індексація не проводиться.

Отже, особливостями такого збільшення вартості об'єктів основних засобів є те, що:
- збільшувати вартість об'єкта на цій підставі можна не частіше одного разу на рік. Якщо за результатами певного року значення коефіцієнта індексації Кі, не перевищуватиме одиницю, то таке збільшення вартості взагалі не здійснюватиметься. Крім того, ця операція — справа добровільна (у податковому обліку — згідно з п. 146.21 ст. 146 НКУ, в бухгалтерському — відповідно до п. 16 П(С)БО 7), тому підприємство може її не проводити навіть у тому випадку, коли значення Кі перевищуватиме одиницю;
- первісна (переоцінена) вартість об'єкта основних засобів на суму індексації, проведеної в порядку, встановленому податковим законодавством, може лише збільшуватися;
- вартість об'єктів основних засобів у бухгалтерському обліку (з урахуванням норм податкового законодавства) збільшується щодо тих об'єктів основних засобів, які відображені у податковому обліку. А якщо певний об'єкт не відображений у податковому обліку в складі основних засобів (наприклад, він не використовується у господарській діяльності), то, на нашу думку, збільшувати його вартість у бухгалтерському обліку на підставі норм п.146.21 ст. 146 НКУ та п.16 П(С)БО 7 не можна. Хоча «звичайну» (бухгалтерську) переоцінку такого об'єкта проводити не заборонено.Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?