Экономический портал - Решебник, решение задач по экономике

Спрос и предложение. 3 задачи с решениями

Задача 1. Предположим, что Смит, Рикардо, Маркс и Кейнс могут преподавать вводный курс экономики. Каждый хочет работать по 8 ч в день там, где платят больше денег. С точки зрения студентов, их услуги являются абсолютно заменимыми: час преподавания каждого из четырех одинаково ценен для студентов.

Маркс готов преподавать 8 ч в день при ставке 4 долл./ч, так как для него лучшая из всех остальных возможностей — подготовка революции — в настоящее время приносит ему только 3,99 долл./ч. Рикардо может работать по 4 ч в день на фирме «Мэррилл Линч» за 13,99 долл./ч; помимо этого он довольствуется продажей обуви, что дает ему еще 4,99 долл./ч. Для Смита наилучший выбор — преподавание нравственной философии в местном колледже за 7,99 долл./ч по 8 ч в день. Кейнс работает 8 ч в день за 11,99 долл./ч, собирая пожертвования в пользу местного симфонического оркестра.

а) Используя эти данные, постройте кривую предложения услуг преподавателей на графике с осями: часы преподавания экономики в день и часовой заработок.

б) Покажите, каким образом изменится кривая предложения, если «Мэррилл Линч» наймет Рикардо на полный рабочий день.

в) Покажите изменения кривой, если Марксу предложат работать репортером в газете за 9,99 долл./ч.

г) Как изменится кривая предложения, если общественность вдруг сильно заинтересуется моральной философией?

Решение.

Подробнее...

Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. 2 задачи с решениями

Задача 1. Могут ли следующие точки лежать на одной кривой производственных возможностей:

А(15, 3); В(8, 13); С(13, 6); Б(5, 12)?

Решение.

Подробнее...

Теория полезности и выбор потребителей. 3 задачи с решениями

Задача 1. Постройте кривые общей и предельной (маржинальной) полезности по следующим данным:

Условие задачи

Ответы по заполнению таблицы

Количество товаров

Общая полезность

Предельная полезность

Общая полезность

Предельная полезность

1

20

(20)

20

2

37

37

(17)

3

51

51

(14)

4

11

(62)

11

5

71

9

71

9

Решение.

Подробнее...

(1 голос, среднее 5.00 из 5)

Производительность труда. 5 задач с решениями.

Задача 1. В первый год производительность труда выросла на 20%, а во второй — еще на 5%. На сколько процентов увеличилась производительность труда за 2 года?

Решение.

Подробнее...

(1 голос, среднее 5.00 из 5)

Фінанси – питання-тести з відповідями в алфавітному порядку.

Адміністративний метод установлення курсу валют полягає… в офіційному встановленні урядом чи центральним банком курсу національної валюти відносно (або до) іноземних валют.

Акцизи бувають таких видів… специфічний (у вигляді надбавки за окремими ставками для окремих видів товарів) та універсальний ( у вигляді надбавки до загального обороту реалізації товарів (робіт, послуг) за єдиною чи кількома ставками)

Подробнее...

(7 голоса, среднее 3.57 из 5)

Фінансовий облік - задачі з розв'язками (13 задач)

1. Мале підприємство має капітал в розмірі 100тис.грн. Воно може вкласти в депозит строковий на рік при процентній ставці 50% річних, або вкладати кошти щоквартально при процентній ставці 48% річних. На основі приведених даних необхідно визначити розмір капіталу і доходу, які одержить мале підприємство через рік по двох варіантах. Установіть, який варіант вкладання коштів більш прийнятний для малого підприємства.

1 варіант

Подробнее...

(6 голоса, среднее 5.00 из 5)

Гроші та кредит – тести з відповідями. Тема 8. Валютні відносини та валютні системи

1. Які з наведених цінностей є валютними цінностями:

*1)вексель нерезидента, виписаний в німецьких марках, який є в розпорядженні українського підприємця;

2)чек, виписаний в гривнях, що є на руках у резидента;

*3)банкноти США в розпорядженні резидента;

4)банкноти НБУ в касі українського підприємства;

*5)банкноти НБУ в розпорядженні іноземного туриста, куплені в одному з обмінних пунктів Києва.

2. З якою функцією грошей пов’язане перетворення їх у валюту?

Подробнее...

(2 голоса, среднее 3.00 из 5)

Гроші та кредит – тести з відповідями. Тема 7. Кредитні системи

1. Дайте визначення кредитної системи.

Кредитна система - сукупність установ, які реалізують кредитні відносини у конкретній державі.

2. Дайте визначення банківської системи.

Банківська система - це не сукупність окремих банків, а свідомо побудована на законодавчій основі їх єдність з чітким визначенням місця, субординації та взаємозв’язків окремих їх елементів та ланок.

3. За якими трьома критеріями фінансові посередники відносяться до банків?

Подробнее...

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?