(6 голоса, среднее 4.00 из 5)

Інноваційна діяльність - задачі з розв'язками (17 задач)

1. Визначити економічну доцільність.

Підприємство планує впровадити поліпшення-інновацію, а саме: замінити ручну працю механізацію, для чого необхідно придбати 2 установки вартістю 18360 грн. кожна. Після першого року впровадження планується щорічне збільшення обсягів виробництва продукцуії на 5%. Режим роботи підприємства - двозмінний, кількість робочих днів - 255, коефіцієнт використання потужностей - 0,9, а тривалість виробничого циклу - 220хв. Собівартість - 21,0 грн і зменшиться на 15% при незмінній ціні - 25,8 грн. Обладнання - 3 група амортизації.

 

Обсяг=2*8*60*255*0,9*2/220=2002 П=Ц-С=25,8-(21*0,85) =7,95грн. PV1= 2002*7,95+18360*2 *0,24=20749.PV2=2002 *1,05*7,95 *0,75+18360*2*0,24=21336. PV3=21336/1+0,1 =19397.NPV=PV-CI=20749+19397-(18360*2)=3426 грн.

 

2. Обчислити показники економічної ефективності проекту при ставці дисконту 18%

На машинобробному заводі використвують винахід, який докорінно змінює конструкцію баз фрези. Не зважаючи на зростання собівартості виготовлення нової фрези-з 18 до 20грн, потреба у таких фрезах розраховується на річну програму виробництва, при виготовленні яких застосовують фрези, суттєво скорочується, що дозволяє виробництву фрез підвищити ціну за од  з 22-26 грн. Враховуючи обсяги випуску фрез у перший рік впровадження становить 15 тис один і заплановано зростати на 10% на рік впродовж 3-х років,а витрати на технологічне оснащення та пристрої у виробництві фрез-127 тис.грн.

ВП=15000*0,26-15000*20=90тис.грн. ЧП1=90*0,75=67,5 тис.грн.

ЧП2=67,5*1,1=74,25, ЧП3=74,25*1,1=81,68, ЧП4=81,68*1,1=89,85

У нас 3 група, ставка 15%

19,05

107,95

127

16,19

98,76

107,95

13,75

78

91,76

11,7

66,3

78

 

ЧТВ=(67,5-19,05)+74,25+16,29/1+0,18 +81,68+13,76/(1+0,18)2   + 89,85+11,7/(1+0,18)3   +127=166,37.ІР=293/127=2,31.

РР=127000/ 293640/4= 1,73 роки.

 

3. Визначити доцільність впровадження на підприємстві технології виготовлення комплектуючих деталей з пластмаси замість бронзи.

Запланована ціна одиниці нової продукції 2,5 грн. При розрахунках потрібно врахувати такі дані: обсяг виробництва - 12 тис.шт. за рік, маса деталі-0,09кг, коефіцієнт використання матеріалів - 0,96, ціна одного кг матеріалу - 10грн, норма часу на виготовлення однієї деталі - 0,1год., годин тариф ставка-1,55 грн, витрати на придбання устаткув-6450 грн, норма амортизації-24%.

В=12*0,09*10/0,96 +1,55/6=14,35  Дохід=1,2*2,5=30

ЧП=(30-14,55_*0,75=11,79  А= 6450*0,24=1548 грн. СF=11,73+1,548 =13,278тис.грн. NPV=13,278-6,450=6,822 Вигідно виготовляти!

 

4. Яке рішення є прийнятним?

Фірма МВІ запропонувала підпрємству придбати або орендувати нову техніку, очікуваний строк служби якої 4 роки. Якщо техніка буде придбана, початкові інвестиції складуть 2 млн. грн. Якщо її візьмуть в оренду, орендні платежі становитимуть  800 тис грн. на рік. Підприємство може взяти кредит під 20% річних. Ставка дисконту-18%. Амортизація за 3 групою фонд

Грош.потік=800000*0,75=600000 тис. грн. КП=2000*1/4*0,2=400+500=900

КП2=500+1500*0,2=800 КП3=500+100*0,2=700, КП4=500+50*0,2= 600

Аморт=2000*0,24=480, 480*0,25=120. PVкред=(900-120)+800-120/1,18+        700-120/1,182  + 600-120/1,183  =….

 

5. Який варіант  -  оренда чи придбання є доцільним?

Компанія АВС може придбати обладнання за 35460грн або орендувати його строком на 4 роки за 10000 грн. за рік. Очікуваний строк служби-4 роки. Норма амортизації-15% річних. В результаті використання обладнання витрати на оплату праці працівників зменшаться на 1100 грн. за рік внаслідок скорочення частки ручної праці. Умови надання кредиту-18% на рік. Ставка дисконту-15%.

Оренда=10000*0,75=7500 грн. ЧТВ=(7500-1100)+7500-1100/1,15 + 7500-1100/1,32 +7500-1100/1,52= 21012,6 грн. Кредитні платежі: 35460/4р=8865. КП1=8865+35460*0,18 =15247,8грн. КП2=8865+26595* 0,18=13652,1грн. КП3=8865+17730*0,18=12056,4грн. КП4=8865+8865*0,18 =10460,7

35460            5319            30141

30141            4521,15       25619,85

25619,85       3842,98       21776,87

21776,87      3266,53        18510,3

ТВК=(15247,8-5319*0,25-1100)+13652,1+4521,15*0,25-1100/1,15 + 12056,4+3842,98*0,25-1100/1,152 +10460,7+3266,53*0,25-1100/1,153 =35926,06 грн. Отже можна сказати, що оренда є доцільнішою

 

6. Яке рішення повинен прийняти менеджмент???

Для запланованого удосконалення виробництва на головному підприємстві компанії «Акцент» потрібно 3 верстата. Строк служби кожного верст -5 років, норма амортизації-15 % річних. Для проекту потрібно всі три верстата. Витрати на купівлю верстата А-400тис.рн.Витрати  на В-1000тис.грн.Верстат С-500тис.грн, орендувати його не можна. Одночасне використання всіх трьох верст дозволяє зеконом 60тис.грн за рік впродовж кожного5 років. Використання тільки двох верстатів економії не приносять. Вартість капіталу компанії «Акцент»=22%(під таким відсотком компанія може брати в бор и позичати). За варіантом купівлі компанії, крім власних коштів необхідно взяти кредит строком на 5 років в розмірі 1000тис.гр

Ставка дисконту - 18%.

В=100000+500000+400000=1,9 млн.грн. Знайд А=,9*0,5= 285000 грн., 285000*0,25=71250 грн. Знаходимо кредит платежі:

КП1=(1000000/5+0,22*1000000=420000, Кп2=(200000+0,22* 800000)=376000, КП3=(200000+0,22*600000)=332000

КП=(200+0,22*400000)=288000, КП5=(200000+0,22*200000)=

744000. ТВК=420000-71250+ (376000-71250)/1,18+(332000-71250)/1,182  +(288000-71250)/1,183 +(244000-7250)/1,184 =1066865,5 грн. Оренда А і В, купівля С: знаходь А для С:

500000*0,15=750000, 750000*0,25=18750грн

ЧТО=(500000+115000*2*0,75-18750-60000)+ 230*0,75-18750-60000/1,18 + 230*0,75-18750-60000/1,18 2 + 230*0,75-18750-60000/1,183 +230*0,75-18750-60000/1,184= 346384,8 грн.

Доцільно є А і В, а купівля С.

 

7. Визначити доцільність придбання технології виробництва нового виробу або розробки власними силами.

За варіантом купівлі ліцензії передбачено такі витрати: в першому році виконання проекту - паушальний платіж 500тис.грн, вартість обладнання 185тис.грн, витрати на налагодження виробництва - 118тис.грн, випуск продукції у другому році реалізації проекту. За варіантом власної розробки заплановані такі витрати: на НДДКР в першому році виконання проекту-350 тис.грн., на купівлю облад-95 тис.грн. ( в другому році), налагодження вир-ва-180 тис.грн.(в 2 році), випуск продукції - у третьому році реалізації проекту. Кожним варіантом передбачено обсяги вир-ва-28 тис.грн., з собівартістю н більше 315грн та ціною-375 тис.грн. Проект розрахований на 5років, А-24%, дисконтна ставка -15%

1)Варіант придбання: В=500+185+118=803тис.грн.

803000     192720    610280

610000     146467,2  46812,8

463812     111315      352497

352497      84599       267898

267989      64295       203602

ЧП=(75-315)*0,75=45тис.грн. ЧП=28000*45=126000

ЧП=(1260000+192720) +(1260000+4646*0,25/1,15 + (1260000+115315)*0,25/1,15 2 +(1260000+84599*0,25)/1,153+

(1260010+64295*0,25)/1,154 =5353482,2грн.

2) Варіант розробки: Вит=350+95+180=625тис.грн.

625000    150000    475000

475000     114000   361000

361000        86640   274360

274360        65846    208513

208513        50043     158470

ЧП=(1260000+150000) + 1260000+114000*,25/1,15.=5243397

Вигіднішим є власна розробка.

 

8. Визначити доцільність використання фінансового лізингу чи отримання кредиту.

Термін окупності за умови отримання кредиту та грошових потоків у розмірі 360, 380, 400, 40тис. грн. по роках.

Підприємство має 800тис.грн власних коштів та бажає придбати обладнання вартістю 1000тис.грн, термін експлуатації 4 роки, дисконтна ставка 9%, нарахування амортизації відбув рівномірно(ІІІ гр.)

Розгляд два варіанти: Перший - фінансовий лізинг: щорічна виплата за кредит лізингодавця-19%; комісійні лізингодавцю-3%, при цьому кошти розміщуємо на депозит під 15% річних. Другий варіант:беремо кредит банку на відсутню частину коштів під 19% річних(повертаємо рівними частинами з % у кінці кожного року)

1)Депозит: 800*0,15=120тис.грн, Опл1=1000*0,19+1000/4 + 30-120=350тис.грн. Опл2=750*0,19+250-120=272,5

Опл3=500*0,9+250-120=225, Опл4=250*0,19+250-120=177,5

Чтв=350+72,5/1,09+ 225/1,092  +177,5/1,093=926,4 тис.грн.

2) Кп1=50+200*0,19-150*0,25=50,5, КП2=50+150*0,19-150*0,25=41,КП3=50+100*0,19-150*0,25=31,5; КП4=50+50* 0,19-150*0,25=22   ТВК=800+50,5+41/1,09 +31,5/1,09 + 22/1,09=137,2. РР=137,2/ (360+380+400+440)/4 =0,35.

 

9. Визначити економічну доцільність впровадження інноваційного проекту.

Розробка проекту з автоматизації технологічного процесу тривала 3 роки, протягом яких було освоєно 50,40 30 тис.грн. Виготовлення і монтаж устаткування тривали 1 рік, на що було витрачено 52тис.грн. Капітальні вкладення становлять 3 тис.грн. щорічно,починаючи з року впровадження інновації. Використання дає такі переваги: Вивільнення працюючого обладнання та продаж його за залишковою вартістю на суму 15тис.грн. – економію 12т сировини щорічно вартістю 1 тис.грн./т – вивільнення 8 працівників, фонд оплати яких-4600грн. – скорочення виплат лікарняних на 1200 грн. Строк служби устаткув-4 роки. Амортизація - ІІІ гр., метод нарахування - рівномірний. Дисконтна ставка-12%.

Аморт=52*0,24=12,48тис.грн, Виз вкладені інвест =50+40/1,12+ 0/1,122 +52/1,12_3+ 3/1,12_4+ 3+1,125+ 3/1,12_7=153,09тис.грн. ЧП=(15+12+8*4,6+1,2)*0,75+12,48)/ 1,124 +(12+8*4,6+1,2)* 0,75+12,48)/1,12_5 +12+8*4,6+1,2)*0,75+12,48)/1,12_6 + 12+8*4,6+1,2)*0,75+12,48)/1,12_7=115,19тис.грн.

ЧТВ=115,19-153,09=-37,9 Звідси випливає,що впровадження є економ недоцільним. РІ=115,19/15,12=0,75 0,7<1(не ефект

РР=15,12/ 115,19/4=5,31 роки.

 

10. Визначити економ доцільність впровадження інноваційного проекту

Проектування і виготовлення обладнання розраховане на 2 роки з фінансуванням відповідно: 46, 30тис.грн. Окрім того, сукупні щорічні витрати у споживача становлять 1,1тис.грн. Впровадження установки дасть змогу використовувати у виробництві зворотну сировину в кількості 7,5т щорічно за ціною 2тис.грн/т, зменшити викиди в атмосферу на 20т щорічно, за що сплач штрафи у розмірі 600грн/т. Строк використання становить 4 роки, амортизація – ІІІгр, метод нарахування - рівномірний. Дисконтна ставка - 8%.

Нарах амортиз=46+0=76тис.грн. 76*0,24=18,24тис.грн.

І=46+30/1,08=73,8тис.грн. ЧП=(7,5*2+20*0,6)*0,75+18,24-1,1 +(15+12)* 0,75+18,24-1,1/1,8 +(15+12)* 0,75+18,24-1,1/1,8_2 +15+12)* 0,75+18,24-1,1/1,8_3=133,72тис.грн.

ЧТВ=13,72-73,8=59,92тис.грн. РІ=133,72/73,8=1,8, 1,8 більше 1,значить ефективно.РР=73,8/ 133?/4=2,2 роки.

 

11. Визначити показники економічної ефективності проекту

Підприємство розглядає можливість застосування нової технологічної лінії,що дозволить збільшити потужність з 10 до 12,5тис.од. та зменшити собівартість одиниці продукції з 4780 до 4650грн. Ціна одиниці продукції з ПДВ - 6060грн. Витрати на придбання і введення в експлуатацію складуть 5280тис.грн, а процес налагодження триватиме 1 рік. Строк експлуатації обладнання - 4 роки, метод нарахування амортизації - рівномірний за ІІІгр. Дисконтна ставка-11%.

Визнач ціну без ПДВ: 6060/1,2=5050грн. Аморт=52,80*0,24=1267,2тис.грн. Знаходимо різницю ЧП

ЧП1=10000(5050-4780)*0,75=2025000, ЧП2=1500(5050-4650)*0,75=3750000, дельтаЧП=3750000-2025000=17250000

ЧТВ=17250000+ 12672000+ (1725000+12672000)/1,1 + (1725000+12672000)/1,1_2 +(1725000+12672000)/1,1_3 -5280000=442991161 грн.

 

11. Визначити економічну доцільність продажу ліцензії.

Американська фірма виявила намір придбати ліцензію на розроблення нового способу зварювання труб діаметром 720-1200мм. Обсяг виконуваних робіт може становити до 24000 стиків на рік, додаткові капітальні вкладення в освоєння нового способу зварювання дорівнює 500тис.дол,

Економія поточних витрат - 75дол на один стик. Нова технолог зварювання може бути освоєна фірмою ліценціатом протягом 11 року. Припускаємо, що строк дії ліцензійної угоди-5 років. Розмір винагороди-29% від суми валового прибутку, одержання ліцензіатом. Сукупні витрати не перевищують 800тис.грн. Ставка дисконту-20%.

Економія: 75*24=800тис.грн. NPV=(1800-500)*0,29*0,75 + 1800*0,29*0,75/1,2 +1800*0,29*0,75/1,2_2 + 1800*0,29*0,75/1,2_3 +1800*0,29*0,75/1,2_4 +1800*0,29*0,75/1,2_5  - 800=656,52тис.грн. РР=2+ (800-608,75)/880,62 =2,2 роки. За 2,2 роки продаж ліцензії окупиться, отже це економічно ефективно.

 

12. Необхідно розрахувати: величину топ-менеджменту на основі збільшення ринкової вартості, на основі збільш величини згенерованої доданої вартості, на одну акцію.

Базовий рік:  ГП=П+А, ГП=2,*0,75+0,5=2,23.

Частка ВК=ВК/ЦК(ВК+ПК), Частка=7/10=70%, Частка ПК=3/10=30%. Rвк=2,3*0,75/(ВК=7)=24,6

ЦК=0,7*0,26+0,3*0,22(ставка кредиту)=0,24 РВ=ГП/ЦК=9,29

Додана вартість =(Виручка-К(ПК+ВК)*ЦК=50-10*0,2=47,6

Дельта=додана вар-ть розрах-базов

Прибуток на 1 акцію=П*0,75/Кіл-ть акій.=2,3*0,75/2=0,86.

 

13. Визначити показники ефективності інноваційного проекту( чисту теперішню вартість, індекс дохідності інвестицій, внутрішню норму дохідності інвестиції, строк окупності)

Витрати на розробку та налагодження виробництва нової формувальної машини-29тис.грн(тривалість 1 рік), собівартість - 250грн/од, рентабельність продукції-22%, частка чистого прибутку у грошовому потоці-80%, заплановані обсяги вир-ва-180, 210, 245,300шт. щорічно протягом років. Дисконтна ставка-10%.

1)Знайдемо собівартість: С1=250*180-45тис.грн. С2=250*210=52,5тис.грн, С3=250*245=61,5 С4=250*300=75

2)ЧП1=45*0,22=9,9тис.грн ЧП2=52,5*0,22=11,55, ЧП3=61,25*0,22=13,48 ЧП4=75*0,22=16,5

ЧТВ=0,9/0,8/1 + 11,55/0,8/1+0,1 + 1,48/0,8/ 1+0,1_2 + 16,5/0,8/ (1+0,1)_ 3  -29= 25,9тис.грн. ІДІ=54,9/29=1,9

Внутрішня норма дохідності нехай Л2=90%

ЧТВ=9,9/0,8 +11,55/ 0,8/1,9 + 13,48/ 0,8/1,9_2 +16,5/ 0,8/1,9_3 -29= -1,42тис.грн. IRR=10%+ 25,92/ 25,92-(-1,42) *(90%-10%)=85,8%  Строк окупності: РВР= 2+(29-25,5)/ 39,42 =2,09р

Отже поліпшення-інновація э доцільною, оскільки ЧТВ більше 0, ІДІ більше 1, а термін окупності менший ніж  загальний життєвий цикл проекту.

 

14. Визначити показники ефективності інноваційного проекту( чисту тепер вартість,індекс дохідності, внутрішню норму дохідності, строк окупності.)

Інвестиції в  проект випуску інноваційної продукції складатиме: 1рік-2,5

2рік-1,5млн.грн, 3 рік-1млн.грн. Оптова ціна од прод-ї-181грн з ПДВ. Рентабельність за чистим прибутком-23,5%. Обсяги випуску у 2 році-80тис.шт та буде зростати на 5% щорічно до 4-го року. Частка чистого прибутку в грошовому потоці-65%, ставка дисконту-15%.

Цбезпдв=181/1,2=151грн. Д2=151*80=12080тис.грн Д3=151*80*1,05=12684 Д4=151*80*1,052 =13318

12080*0,235=2838тис.гр 12684*0,235=2981 13318*0,25=3129

ЧТВ=2838/0,65 /1+0,15 + 2981/0,65 / 1+0,15_2 + 3129/0,65 /

1+0,15_3 – (2500+ 1500/1+0,15  +1000/1+0,15_2))=5878тис.гр

ІДІ=10440/4561,6=2,3; Л2=100%, ЧТВ2 більше 0, тому ІРР виходить більше 100%  Строк окупнотіРВР=2 + 3804-3798/7272=2 роки. Інновація є економ доцільною.

 

15. Визначити показники ефективності інноваційного проекту( чисту теперішню вартість,індекс дохідності, внутрішню норму дохідності, строк окупності.)

Підприємство планує придбати технологічне обладнання вартістю 235тис.грн, що дасть можливість виготовляти 20тис.шт інноваційної продукції щорічно (починаючи з 2 року) оптова ціна виробу 5 тис.грн. щорічно  протягом  років експлуатації, а потужність буде використана на 71%, 76% 79%, 82% відповідно протягом 4 років експлуатації

Норма амортизації - 24% річних, метод нарахування - залишковий. Дисконтна ставка-11%.

Q1=20*0,72=14,4тис.грн, Q2=20*0,76=15,2  Q3=20*0,79=15,8

Q4=20*0,82=16,4   ЧП1=(31-20)*0,75*14,4=118,8тис.грн

ЧП2=(31-20)*0,75*15,2=125,4  ЧП3=31-20)*0,75*15,8=130,35

ЧП4=31-20)*0,75*16,4=135,3тис.грн

Амор1=235*0,24=56,4тис.грн. А2=/(235-56,4)*0,24=42,9тис.гр

Ам3=(178,6-42,9)*0,24=32,5 Ам4=(135,7-32,5)*0,24=24,7тис.г

ЧТВ=118,8+56,4+5/1,15 + 125,4+42,9+5/ 1,15_2  +

130,35+32,5+5/1,15_3 + 135,3+24,7+5/ 1,15_4  - 235=257,7т.г

ІДІ=492,7/235=2  Нехай Л=90%  ЧТВ=94,8+48+24,7+13-235=   -54,5тис.грн. ІРР=15+  257,7/ 257,7-(-54,5) *(90-15)=76,9%

РВР=1+  25-156,7/288=1,27 роки. Проект є доцільним, оскільки ЧТВ більше 0, ІДІ=2, а строк окупності=1,27 роки.

 

16. Визначити більш привабливі умови продажу ліцензії. Дати аналітичний коментар розрахункам.

Підприємство розглядає два варіанти продажу ліцензії за такими даними: 1 варіант-роялті складає 8,0% чистого прибутку, 2варіант-роялті складає 17% виручки від реалізації. Ціна одиниці продукції-21грн, рентабельність продукції - 24%, обсяг випуску - 25тис.шт щорічно протягом 4 років, дисконтна ставка - 8%.

R=B-C\C  0,24=21-С/С= 16,9 грн.ЧПод.=(21-16,9)*0,75=3,075

ЧП=3,075*25000=76875грн. Виручка=21*25000=525000грн.

ЧТВчп=76875*0,08 +6150/1,08 + 6150/1,17 +6150/1,26=21981

ЧТВвир=525000*0,17 +89250/1,08 +89250/1,17 +89250/1,26=

319004грн.

 

17. Визначити показники ефективності проекту.

Підприємство планує оптимізувати використання ключового матеріалу шляхом придбання нового устаткування вартістю 350тс.грн. Коефіцієнт використання матеріалів зросте з 0,85 до 0,93,що забезпечить економію. Маса матеріалу у виробі-5кг, цін матеріалу-10тис.грн/т, річний обсяг випуку-14тис.шт. Реалізація проекту також дозволить вивільнити 3 працівників, річний фонд оплати праці з них-12,3тис.грн.Термін реалізації проекту - 4роки, норма амортизації - 24% річних, метод нарахування - рівномірний, ставка дисконту - 15%.

Потреба в аматеріалі=5*14000=70000кг=70т

Цмат=70*10=700тис.грн. Екон=(0,93-0,85)*700=56тис.грн

Амор350*0,24=84тис.грн. Екон на оплаті=12,3*3+36,9тис.г

ЧТВ=56+84+36,9 + 56+84+36,9/1,15 +56+84+36,9/1,15_2 +

56+84+36,9/1,15_3  - 350=231,1тис.грн.

РВР= 2+ 350-330,7/464,7=2,04роки.

Термін окупності дорівнює 0,24, що є меншим від запланованого, дозволить зменшити витрати за рахунок збільшення коефіцієнту використання матеріалу.Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Анонимно   |2015-10-06 17:00:44
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?