(2 голоса, среднее 3.00 из 5)

Фінанси - задачі з розв'язками (8 задач). Тема. Формування та розподіл прибутку.

Задача 1. Розрахувати товарну продукцію за виробничою та повною собівартітю, прибуток від випуску та витрати на 1 гр товарної продукції:
1) Витрати на виробництво - 21000гр,
2) Списано на невиробничі рахунки – 500гр,
3) Зміна залишку незавершеного виробництва - +400,
4) Позавиробничі витрати – 700гр,
5) Обсяг продукції у відпускних цінах – 26500гр.

Розв’язок

 

1) Виробнича собівартість – 21000+400=21400гр
2) Повна собівартість – 21000+500+400+700=22600гр
3) Прибуток 26500-22600=3900гр
4)Витр на 1 грив 22600/26500=0,85гр.

 

Задача 2. На основі наведених даних необхідно визначити прибуток від реалізації продукції у плановому періоді змішаним методом розрахунку:

виручка від реалізації продукції у звітному періоді – 1820 тис. грн;

підприємство є платником податку на додану вартість:

змінні витрати – 1238 тис.грн;

постійні витрати – 198 тис.грн

передбачається збільшення виручки від реалізації продукції у плановому періоді – 10%.

Розв’язок

1)виручка планової продукції: 1820тис*1,1=2002тис грн

2)змінні витрати в плановому періоді: 1238тис*1,1=1362тис грн

3)загальна сума витрат в плановому періоді: 1362тис+198тис=1560тис грн

4)прибуток в плановому періоді: 2002тис-1560тис=442тис грн.

 

Задача 3. На основі наведених даних визначте прибуток від випуску товарної продукції у IV кварталі поточного року і вплив зрушень у структурі асортименту продукції у порівнянні із III кварталом поточного року. Відповідно до прогнозу випуск товарної продукції у IV кварталі поточного року за повною собівартістю складе 388 тис грн.

група виробів

Рент-сть у III кв. пот року, %

Пит. вага груп виробів у заг-му випуску у III кв. пот року, %

Коефіцієнт рент-сті, III кв.

Питома вага груп виробів у IV кв., %

Рент-сть, IV кв., %

Коефіцієнт рент-сті, IV кв.

I

15

10

1,5

5

15

0,75

II

18

20

3,6

15

18

2,7

III

24

30

7,2

40

24

9,6

IV

10

15

1,5

10

10

1,0

V

32

25

8,0

30

32

6,9

 

Х

100

21,8

100

Х

23,65

Розв’язок

1)прибуток від випуску товарної продукції за IV квартал поточного року:           (388тис*23,65)/100%=91,762тис грн

2)вплив зрушень у структурі асортименту продукції у порівнянні із ІІІ кварталом поточного року:           (388тис*(23,65-21,8))/100%=7,178

 

Задача 4. На основі наведених даних необхідно визначити суму чистого прибутку акціонерного товариства:

Прибуток – 840 тис.грн;

нарахована сума под. на прибуток -  340 тис.грн

податок на землю, яка була використана для сільськогосподарського в-ва – 26 тис.грн

податок на транспортні засоби – 18 тис.грн

комунальний податок -  10 тис.грн

внески у держ. інноваційний фонд – 15 тис.грн

штрафи за затримку поверн. кредиту–6 т.грн

штрафи за несвоєчас. сплату под-ків – 7 тис.грн

Розв’язок

1)прибуток, що залишається у розпорядженні АТ: 840тис-(340тис-26тис)-18тис=508тис грн

2)чистий прибуток АТ: 508тис-7тис-6тис=495тис грн.

Задача 5. На основі наведених даних необхідно визначити суму прибутку, що залишається у розпорядженні акціонерного товариства:

скоригований валовий дохід – 129538 тис.грн

валові витрати – 800,5 тис.грн

амортизаційні відрахування – 42,2 тис.грн

податок на транспортні засоби – 13,3 тис.грн

податок на землю – 12,5 тис.грн

податок на виплачені дивіденди – 8,0 тис.грн

прибуток – 250 тис. грн

внески до Пенсійного фонду – 25,6 тис. грн

внески у фонд соц. страхування – 12,2 тис. грн

штрафи за несвоєчас. сплату под-ків – 8,7 т. грн

Розв’язок

1)оподаткований прибуток: 1295,4тис-800,5тис-42,2тис=452,7тис грн

2)податок на прибуток: (452,7*30%)/100%=135,8тис грн

3)сума прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства: 250тис-(135,8тис-8тис)-13,3тис-12,5тис=96,4тис грн

Задача 6. Визначте прибуток від реалізації тов продукції на підставі даних:а)залишки нереалізованої тов продукції на почперіоду по виробничій собівартості 1700грн,б)базова рентабельність у звітному періоді 25%, в)обсяг тов продукції за квартал у відпускних цінах 25500 грн,г)витрати на 1 грн тов продукції 85 коп, залишок нереалізованої продукції на кін періоду по вир-чій соб вар 1500грн,рентабельність тов продукції на кін періоду.

Розв’язок.

1)прибуток в залишках нереалізованої продукції на поч планового кварталу  1700*0,25=425грн

2)прибуток від випуску тов продукції у плановому кварталі  25500*(100-85)=382500грн

3)прибуток в залишках нереалізованої продукції на кін планового кварталу  1500*0,3=450грн

4)прибуток від реалізації продукції 425+382500+450=383375грн

Задача 7. Визначити в поточному і план періодах фінанс рез-т від випуску товар прод-ції:1) Очікувана повна соб-ть товарн прод-ції-127 тисгр, 2)Очікувана повна товарн прод-ція у відпускних цінах-183 тисгр 3) Заплановане зниження витрат на 1 гр тов прод 1,5 коп, 4)Запланований обсяг товарн прод у відпускних цінах 201,3 тис гр

Розв’язок.

1)Прибуток у звіт пер-ді 183-127=56тис гр 2) Витрати в планов 127*(1-0,015)=125,095 тис гр 3)Прибуток в планов 201,3-125,095= 76,205 тис гр

Задача 8. На основі приведених даних визначте плановий прибуток від випуску товарної продукції з використанням показника базової рентабельності в 2 кв. поточного року та впливу на цей прибуток змін собівартості пр-ції і відпускних цін. Показники:

1.очікувана повна собівартість товарної пр-ції в 1 кв. поточного року – 244 тис.грн.

2.очікувана вартість товарної пр-ції у відпускних цінах в 1 кв. поточ. року – 282 т.грн.

3.прогнозов. обсяг товар. пр-ції у 2 кв. пот. року за собі варт. 1 кв. поточ. року – 263 т.грн.

4.прогнозовані зміни собівартості товарної пр-ції у 2 кв. поточного року порівняно з першим кварталом поточного року +1,5%.

5.прогнозовані зміни відпускних цін +8%.

Розв’язок.

1.Базова рентабельність у 1 кв. поточного року:   282/244 = 1,16

2.Собівартість товарної пр-ції у 2 кв. поточного року:    (263*101,5%)/100% = 266,9 т.грн.

3. Плановий прибуток від випуску товарної пр-ції у 2 кв.: (263*1,16)*1,08=329,5т.грн.

4.Вплив зміни собівартості пр-ції на прибуток: 263-266,9 = -3,9т.грн.

5.Вплив зміни цін на прибуток: 329,5 – 263*1,16 = 24,42 т.грн.Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?