(0 голоса, среднее 0 из 5)

Фінанси - задачі з розв'язками (6 задач). Тема. Оборотні кошти.

Задача 1. Визначити норматив оборотних коштів за готовою продукцією
1) Норма запасу за готовою продукцією: комплектування виробів – 3 дні, добір – 3 дні, пакування – 1 день, доставка і вивантаження – 2 дні, час на оформлення документів – 1 день.
2) Виробнича собівартість у плановому році – 21100грн.

Розв’язок.

Н=З*Р, де З-одноденний випуск продукції за 4квартал, Р –норма запасу оборотн коштів1)Визначемо Р=3+3+1+2+1=10дн  2) З=21100/365=57,8гр 3) Н=10*57,8=578грн.

 

 

Задача 2. На основі наведених даних необхідно визначити норматив оборотних коштів за окремими видами основних матеріалів:

  1. потреба підприємства в основних матеріалах у плановому кварталі: матеріал “А” – 58 тис грн; матеріал “Б” – 36 тис грн;
  2. час доставки матеріалів від постачальника до споживача (дні): матеріал “А” – 10; матеріал “Б” – 7;
  3. тривалість документообігу (дні): матеріал “А” – 6; матеріал “Б” – 4;
  4. час, необхідний для одержання матеріалів та підготовку їх до виробництва (дні): матеріал “А” – 2; матеріал “Б” – 1;
  5. середній інтервал поставки матеріалів (днів): матеріал “А” – 32; матеріал “Б” – 16.

Розв’язок.

Н= О*Р, де О – одноденні витрати, грн; Р – норма запасу, днів.

1)   Одноденні витрати: Оа=58000/90днів= 644грн;   Об= 36000/90днів= 400грн

2)   Норма запасу містить транспортний запас, складський та страховий запас.

Транспортний запас: Для А: 10-6=4дні;   Для  Б: 7-4=3 дні

Поточний запас (50% інтервалу між поставками): Для А: 32/2=16днів; Для Б: 16/2=8днів

Страховий запас (50% поточного): Для А: 16/2=8;  Для Б: 8/2=4

Ра= 4+16+8+2 (складський) = 30 днів; Рб= 3+8+4+1 =16 днів

3)   Норматив ОК: На= 644*30 =19320 грн;   Нб= 400*16=6400грн.

 

Задача 3. На основі наведених даних необхідно визначити норматив оборотних коштів за незавершеним виробництвом:

-     випуск товарної продукції у плановому кварталі за виробничою собівартістю складе 4500 тис грн;

-     тривалість виробничого циклу – 20 днів;

-     виробнича собівартість одиниці продукції – 3200 грн, у тому числі вартість матеріалів при запуску у виробництво – 1580 грн, вартість наступних витрат – 1620 грн.

Розв’язок.

Н= З*Д*К, де Н – норматив ОК для незавершеного вир-ва, З –одноденні витрати за планом, тис.грн; Д – тривалість вир-го циклу, днів; К – коефіцієнт збільшення витрат.

1)   одноденні витрати: З= 4500/90 (квартал)= 50 тис.грн.

2)   Коефіцієнт витрат: К= (А+0,5Б)/(А+Б), де А – вартість матеріалу при запуску, Б- вартість наступних витрат. К= 1580+(0,5*1620)/ (1580+1620) = 0,75

3)   Норматив ОК для незавершеного вир-ва:  Н= 50000*0,75*20 = 75 тис.грн

Задача 4. На підставі наведених даних необхідно визначити оборотність оборотних коштів і суму їх вивільнення або додаткового залучення до обороту (тис грн):

1. обсяг реалізації продукції за квартал: за планом 6480; фактично – 7130

2.середні залишки ОК: за планом 320; фактично – 340

Розв’язок.

О=С*Т/Р, де О – термін обертання ОК, днів; С – середні залишки ОК, грн; Т –тривалість періоду, за який обчислюється обертання, днів; Р –обсяг реалізації, грн.

1.Термін обертання плановий: Опл= 320*120/6480 = 4,45дн

-//- фактичний: Оф=340*120/7130= 4,3дн

2.Прискорення оборотності: 4,3-4,45=-0,1

3.Одноденна фактична реалізація: 7130/90=79,2 тис.грн

4.Сума вивільнення коштів: 79,2*0,1=7,92 тис.грн

 

Задача 5. На основі наведених даних необхідно визначити норматив оборотних коштів аналітичним методом:

- сукупний норматив оборотних коштів на початок планового періоду – 165 тис грн, у тому числі – норматив, що безпосередньо залежить від обсягу виробництва – 132 тис грн;

- випуск товарної продукції за повною собівартістю у звітному періоді – 6200 тис грн;

- у плановому періоді передбачається випуск товарної продукції у сумі – 6820 тис грн;

- у плановому періоді передбачається прискор. оборотності оборотних коштів – 3%.

Розв’язок.

1.Визначимо темпи зрост. випуску товарної пр-ції в плановому пероді: 6820 *100/6200 = 110%.

2.Норматив в пл періоді, що залежить від обсягу в-ва (виробничий норматив): 132*110% / 100%= 145,2 тис.грн

3.Визначимо невиробничий норматив (не залежить від обсягу в-ва): (165-132) * 105% /100% =34,7 тис.грн ( 105% - невиробничий норматив збільшується на 50% від виробничої програми)

4.Норматив ОК: 145,2+34,7= 179,9 тис.грн

5.Сума вивільнення коштів в результаті прискорення оборотності ОК: 179,9*3% / 100% =5,4 тис.грн.

6.Кінцевий норматив: 179,9-5,4= 174,5 тис.грн

 

Задача 6. На основі наведених даних необхідно визначити суму приросту нормативу оборотних активів та джерела його фінансування:

норматив оборотних активів підприємства на початок планового періоду - 275 тис.грн

актична наявність власних оборотних коштів на початок планового періоду– 280 тис.грн

норматив оборотних активів на кінець планового періоду - 285 тис.грн

приріст стійких пасивів у плановому періоді                                                       - 5 тис.грн

прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства -  10 тис.грн

Розв’язок.

1.Приріст нормативу: 285-275 = 10 тис.грн

2.Джерела фінансування приросту: а) 280-275 = 5 тис.грн; б) приріст стійких пасивів: 10-5 = 5 тис.грн.

3.Сума джерел: 5+5 =10 тис.грнПохожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Анонимно   |2014-05-08 23:34:43
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?