(2 голоса, среднее 1.00 из 5)

Фінанси - задачі з розв'язками (5 задач).Тема. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів. Оцінка фінансового стану підприємства.

Фінансове забезпечення відтворення основних фондів

Задача 1. На основі приведених даних визначте суму амортизаційних відрахувань на 1 квартал поточного року.
1) вартість устаткування на 3 квартал становить 90 тис грн,
2) вартість введених верстатів в 4 кварталі 1999 року склала 8,5 тис. грн.
3) вартість виведених верстатів в 4 кварталі 1999 року склала 4 тис. грн.
4) сума амортизації за 4 квартал 2,5 тис. грн.
Підприємство прийняло рішення про застосування прискореної амортизації. Устаткування знаходиться в експлуатації 2-й рік.

Розв’язок.

 

1)балансова вартість ОЗ на поч звітного періоду 90+8,5-4-2,5=9,2тис гнр

2)за умови, що устаткування знаходиться в експлуатації 2 рік, визначаємо норму амортизаційних відрахувань за квартал   30%/4=7,5%

3)сума амортизаційних відрахувань на 1 квартал (9,2*7,5%)/100%=0,69тис грн

 

Задача 2. Підприємство у звітному кварталі здійснило такі види ремонту осн. вир-чих фондів: поточний ремонт 75 тис грн, середній ремонт на суму 120 тис грн, капітальний ремонт на суму 210 тис грн, реконструкція та технічне переозброєння ОФ склала 330 тис грн, балансова вартість ОФ на початок звітного року склала 10800тис грн. На основі приведених даних визначте фінансування ремонту ОФ.

Розв’язок.

1)витрати списані на соб вар  10800*0,05=540тис грн

2)усі витрати на ремонт  75+120+210=735тис грн

3)джерело фін-ня ремонту  735-540=195тис грн.

 

Задача 3.На основі наведених даних  визначте суму амортизаційних відрахувань на I кв. 2000р.:

Примітка: Індекс інфляції за 1998р. склав 104,2%

Розв’язок.

1.Балансова вартість ОФ на 01.10.99:

Група1: 688+40-13-8=707

Група2: 258+36-22-12=260

Група3:774+82-30-20=806

2.Сума   аморт. відрахувань за Iкв.2000р.:

Група1: (707*1,25%)/100%=8,8

Група2: (260*6,25%)100%=16,25

Група3:(806*3,75%)/100%=30,2

3.Загальна сума   аморт. відрахувань за Iкв.2000р.:

8,8+16,25+30,2=35,25

 

Оцінка фінансового стану підприємства.

Задача 4. На основі наведених даних необхідно визначити коефіцієнти ліквідності, коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт заборгованості. Використовуючи розраховані коефіцієнти необхідно зробити висновки щодо фінансового стану підприємства.

Баланс підприємства має такий спрощений вигляд:

залишки грошових коштів у касі – 10тис.грн; ринкові цінні папери- 15 тис.грн; кредиторська заборгованість – 70 ; короткострокові кредити банку – 30 ; дебіторська заборгованість – 65 ; виробничі запаси –80 ; будівлі і споруди – 250; інші короткострокові зобов`язання – 20; нематеріальні активи- 20; резервний фонд- 120 ; додатковий вкладений капітал –130; інші основні засоби – 50; нерозподілений прибуток – 30; статутний капітал – 270; залишки грошових коштів на поточному рахунку підприємства – 15; інший додатковий капітал – 25; інші оборотні активи – 40; готова продукція на складі – 105; незавершене виробництво –70 ; довгострокові кредити банка – 50

Розв’язок

1. К нев.лікв = (Г кошти+ розрахунки+ ін.лікв.активи) / поточні зобов’язання

К нев.лікв= (10+15+15+65+105+40)/(70+30+20)= 2,08, тобто на кожну грн заборг-ті п-во має 2,08 грн Г коштів.

2. К лікв = (10+15+15)/ (70+30+20)=0,3. Так як К лікв>0,2, то п-во добре забезпечене наявними Г коштами. На 1 грн заборг-ті п-во має 0,3 наявних Г коштів.

3. К незал= власні кошти/ майно п-ва

К незал =  (120 + 130 + 30 + 270 + 25) / (80 +250 +20+ +50+40+105+70) = 0,93. П-во фінансово незалежне, так яу К незал близький до 1. П-во працює на 93% власними коштами.

4.К заборг  = заборг/активи  = (70+30+20+50)/ 720 =0,24. К заборг<0,5 – п-во фінансово незалежне, веде слабку фінансову роботу, викоистовуючи лише власні ресурси.

 

Задача 5. У балансі підприємства відображені такі дані.

Виробничі запаси:  на початок року – 35 тис.грн; на кінець – 46 тис.грн;

Готова пр-я: 15 і 20 тис.грн відповідно; незавершене вир-во: 12 і 10 тис.грн; Г кошти на р/р: 29 і 30 тис.грн; короткострокові кредити банку: 47 і 58 тис.грн; кредиторська заборг: 72 і 87 тис.грн; заборгованість по ЗП: 75 і 105 тис.грн; заборгованість бюджету: 94 і 98 тис.грн; дебіторська заборг-ть: 83 і 92 тис.грн; ін. оборотні активи – 17 і 14 тис.грн . На основі приведених даних необхідно визначити коефіцієнти ліквідності і дати характеристику платоспроможності підприємства.

Розв’язок

1. Знайдемо коефіцієнт швидкості ліквідності на початок та кінець року: Кшв.лікв(п) =(15+29+83+17)/(47+72+75+94) =0,5; Кшв.лікв(к) = (20+30+92+14)/(58+87+105+98)= 0,45. П-во не забезпечене фінресурсами та має велику ч-ну зобов’язань. За звітний рік стан п-ва погіршився, зобов’язання зросли.

2. Знайдемо коефіцієнти ліквідності на початок та кінець року: К лікв(п) = 29/ (47+72+75+94) = 0,1; Клікв(к) = 30/(58+87+105+98) =0,08. Так як К лікв<0,2, то п-во дуже слаюо забезпечене наявними грошима, на кінець року стан погіршився.Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?