(0 голоса, среднее 0 из 5)

Фінанси - задачі з розв'язками (6 задач).Тема. Фінансове планування на підприємстві. Фінансова санація підприємства.

Фінансове планування на підприємстві.

Задача 1. На основі наведених даних необхідно скласти платіжний календар (оперативний фінансовий план) підприємства на декаду: витрати на невідкладні потреби –2,0; виручка від реалізації - 128,0; сплата % за кредит – 12,0; сплата рахунків постачальників – 32,0; прострочена дебіторська забор-ть – 9,0; сплата податків – 22,0; виплата ЗП – 85,0; надходження короткострокового кредиту –75,0; реалізація основних фондів – 25,0; залишки Г коштів –18,0; інші витрати – 20,0; прострочена кредиторська забор-ть –23,0; погашення короткострокового кредиту –75,0 ; інші надходження –16,0.

Розв’язок

У вигляді таблиці. Надходження:1) виручка від реалізації – 128,0; 2) прострочена дебіторська забор-ть – 9,0; 3) надходження короткострокового кредиту –75,0; 4) реалізація основних фондів – 25,0; 5) залишки Г коштів –18,0; 6) інші надходження –16,0. Баланс: 271 тис.грн

Витрати: 1) витрати на невідклані потреби –2,0; 2) сплата % за кредит – 12,0; 3) сплата рахунків постачальників – 32,0; 4) сплата податків – 22,0; 5) виплата ЗП – 85,0; 6) інші витрати – 20,0; 7) погашення короткострокового кредиту –75,0 ; 8) прострочена кредиторська забор-ть –23,0. Баланс: 271 тис.грн

Задача 2. На основі наведених даних складіть баланс руху грошових коштів у таблиці: залишок грошових коштів на початок планового періоду у січні, лютому та березні відповідно в тис.грн: 18, 10, 10;

надходження грошових коштів у плановому періоді: 250, 100, 80;

Розв’язок.

У вигляді таблиці: залишок грошових коштів на початок планового періоду у січні, лютому та березні відповідно в тис.грн: 18, 10, 10;

надходження грошових коштів у плановому періоді: 250, 100, 80;

передбачено використання грошових коштів у плановому періоді: 240, 120, 110;

чисті грошові надходження: 268, 110, 90.

залишок або дефіцит грошових коштів: +28, -10, -20.

Задача 3. На основі привелених даних необхідно скласти поточний фін план на 1 кв.поточного року.: 1)Амортизаційні відрахування –185тис гр, 2)Приріст нормативу власних оборотних коштів –73 тис. Гр, 3)Прибуток –220 тис.гр 4) Податок на прибуток –84 тис гр, 5)Обсяг капітальних вкладень –205 тис гр, 6)фонд накопичення-65 тис гр,7)Фонд споживання- 58 тис гр,8)Резервний фонд –46 тис гр 9)Інші надходження-54 тис гр, 10)Інші витрати-78 тис гр, 11)Доход від здачі основних фонді в аренду – 74 тис гр, 12)Короткострокові кредити банку- 89тис гр, 13)Надлишок власних оборотних коштів-60 тис гр,14)Погашення кредитів банку-73 тис гр.

Розв’язок.

Робити у вигляді балансу Надходження: 1)Амортизаційні відрахування –185тис гр,1)Приріст нормативу власних оборотних коштів –73 тис. Гр, 2)Прибуток –220 тис.гр 3)фонд накопичення-65 тис гр,4)Резервний фонд –46 тис гр 5)Інші надходження-54 тис гр, 6)Доход від здачі основних фонді в аренду – 74 тис гр, 7)Короткострокові кредити банку- 89тис гр, 8)Надлишок власних оборотних коштів-60 тис гр Всього надходженнь –866 тис гр

Витрати: 2) Податок на прибуток –84 тис гр, 4)Обсяг капітальних вкладень –205 тис гр, 4)Фонд споживання- 58 тис гр,5)Інші витрати-78 тис гр, 6)Погашення кредитів банку-73 тис гр.Всього витрат –498 тис.гр.

 

Задача 4. На основі наведених даних необхідно дати оцінку структури балансу підприємства:

У вигляді таблиці.Актив:1)необоротні активи–200;2) оборотні активи – 200.Баланс: 400 т.грн

Пасив:1)власний капітал–250;2)кредиторська забор-ть –130.3) інші кредити–20.Баланс:400 т.грн

Розв’зок

З балансу видно, що п-во працює нормально. Необоротні активи повністю забезпечені власними коштами. Кредиторська заборг-ть не вимагає сплати %. З того, що під-во використовує залучені кошти, видно добру фінансову роботу п-ва. Сплати % вимагають інші кредити, але вони займають в ресурсах малу долю.

 

Задача 5. Статутний капітал АТ складає 30 тис.грн. Випущено та реалізовано акцій 3000 шт., в т.ч. звичайних – 2700 шт., привілейованих 300 шт. Загальна сума ЧП, який підлягає розподілу у вигляді дивідендів, = 6300 грн. По привілейованих акціях фіксована ставка дивідендів затверджена у розмірі 30%. Необхідно розрахувати суму дивідендів за кожну привілейовану та звичайну акцію.

Розвязок.

1) Визначимо номінальну вартість 1–єї акції: 30тис. / 3 тис. = 10000 грн.

2) Розмір дивіденду на 1 привілейовану акцію: (10грн * 30%) / 100% = 3грн

3) Сума прибутку, яка направляється на виплату дивідендів по привілейованим акціям: 3 * 300 = 900 грн;

4) На звичайна акції сума дивідендів: 6300 – 900 = 5400грн

5) Розмір дивіденду на 1 звичайну акцію: 5400 / 2700 = 2 грн

 

Фінансова санація підприємства.

Задача 6. На основі наведених даних необхідно визначити можливість банкрутства підприємства:

Розв’язок

У вигляді таблиці. Актив:1) необоротні активи – 4700; 2) вир-ча запаси – 330; 3) незавершене вир-во –180; 4) готова пр-я – 45; 5) дебіторська заборг-ть –2300; 6) грошові кошти –92. 7) ін оборотні активи – 30. Баланс: 7677 тис.грн

Пасив: 1) статутний капітал –3400; 2) Резервний капітал – 72; 3) Додатковий капітал – 130; 4) нерозподілений прибуток – 125; 5) кредиторська забор-ть –3950. Баланс: 7677 тис.грн

Показник загрози банкрутства: Z = 1,5*Х1+0,08*Х2+10*Х3+5*Х4+0,3*Х5+0,1*Х6, де Х1 – Cash-Flow/зобов’язання; Х2 – валюта балансу /зобов’язання; Х3 – прибуток/ валюта балансу; Х4 – прибуток/ виручка від реалізації; Х5 – вир-чі запаси/ виручка від реалізації; Х6 – обороти основого капіталу (виручка від реалізації) /  валюта балансу. Отже, Х1= 92/(2300+3950)=0,015; Х2 = 7677/(2300+3950)=1,228; Х3= (580+16) /7677= 0,078; Х4 = (580+16)/ =0,096; Х5 = 330/6200=0,053; Х6 = 6200/7677=0,808. Тоді Z= 1,478. У п-ва порушена фінрівновага (стійкість), але йому не загрожує банкрутство за умови переходу на антикризове упраління.Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?