(0 голоса, среднее 0 из 5)

Фінанси – тести з відповідями

 1. Оформлення корпорацією своїх відносин з іншими суб’єктами фінансового ринку. Договорами или соглашениями, т.е. имеют юр силу
 2. Вплив корпорації на зовнішнє фінансове середовище. Корпорація не може впливати, може приймати її такою якою вона є та враховувати її наслідки.
 3. Основні стадії вартісного циклу. Конкурентна позиція, прбутковість, формування внутрышнього грошового потоку, ринкова вартість цінних паперів (ЦП), які випускає корпорація, доступ корпорації до фондів фінансового ринку, формування загальної суми інвестиційних фондів, що утворюються із зовнішніх та внутрішніх джерел, фомування ресурсів корпорації для зміцнення конкурентної позиції
 4. Вплив структури капіталу корпорації на його ціну. Структура копіталу не залежить від вартості його частин
 5. На що направляються фонди, що знаходяться у розпорядженні корпорації – виплата дивідендів, інвестиції в основний капітал, інвестиції в оборотний капітал, погашення боргів або викуп акцій.
 6. Нерозподілений прибутокприбуток, що залишається в розпорядженні корпорації, і використовуєтться нею для розширення вир-ва.
 7. Нарахування складних відсотків (формула) – x0(1+r)n, де х0 – сума боргу (кредиту), rвідсоткова ставка.
 8. Дисконтування грош потоків (економ зміст) – Коэф-т дисконтирования определяется по формуле: 1/(1+r)<1.  Он определяет цену капитала во времени, rпредельная норма доходности, которую ожидает инвестор. Чем меньше сроки приобретения фондов, и чем ниже предельная норма доходности, тем више сегодняшняя стоимость.
 9. Чиста приведена вартість. Розрах шляхом вирахувіання із привеленої вартості передбачуваної суми інвестицій NPV=-Co+C1/(1+r) + C2/(1+r)2 +…+ Cn/(1+r)n
 10. Коефіцієнт дисконтування. Повинен бути менш 1, використовується при виизначенні теперишньої вартості, визначає варт-ть капіталу у часі, ф-ла: 1/1+r, де r – гранична норма доходності, яку очікує інвестор
 11. Модель Міллера та Моділ”яні. – стр-ра  капіталу не залежить від того, скільки коштують її складові частини, варт-ть капіталу визначається рухом прибутку (чи зростає приб-к, чи може корп-ція інвестувати).
 12. Середньозважена ціна капіталу. –WACC=(D/V)*(Kd)*(1-T)+ (S/V)*(Ks)
 13. Теорія Марковіца – теорія вибору раціонального портфеля інвестора , в якому такий набір цінних паперів, який знижує ризик втрати доходу , або одержання надто малого доходу.
 14. Теорія В.Шарпа - теорія ринку капіталів ,  або «цінова модель ринку капіталів», згідно з якою співвідношення між ризиком і доходом формується на кожну акцію. Основна ідея полягає в тому ,  що амплітуда коливань висоти доходів на ЦП визначає ризик.
 15. Операційний леверидж – регулювання постійних витрат для забезпечення прибутку корпорації.
 16. Фінансовий леверідж- регулювання залучення кредитних ресурсів для формування фондів корпорації.
 17. Політика корпорації з питань структури капіталу. – оптимізація стр-ри – співвідношення між залученими засобами та акц капіталом забезпечувало найб низьку ціну капіталу, при найб високій оцінці її ринкової варт-ті.
 18. Ціна рівноваги.величина попиту і пропозиції на грош капітал урівноважується
 19. Систематичний ризик. – є частиною загального ризику, який залежить від загального стану ек-ки
 20. Несистематичний ризик. – є ризиком для даного інвестора
 21. Вільний грошовий потік. текущий ден. поток за минусом валовых издер-жек. Если он отрицательный – корпорация нуждается во внешних источниках финансиров.
 22. Нетто грошовий потік. движение фон-дов, состоящих из чистой прибыли (т.е. прибыль после уплаты налогов, %-в и дивидендов) аморти-зации за минусом вало-вых издержек.
 23. Внутрішній грошовий потік. движение фон-дов, состоящих из нераспределенной прибы-ли и амортизации.
 24. Поточний грошовий потік. внутр. денеж. поток за минусом валовых издержек.
 25. Модель Гордона (формула) – Dt=D0(1+g)t, де Dtдивіденди в будь-якому наступному році, gпостійний очікуваний темп приросту дивіденду, tкількість років.
 26. Бюджет капітальних вкладень визначає – напрямок виробничої і фін діяльності корпорації на ряд років вперед.
 27. Основні показники, на основі яких корпорація приймає рішення про проведення інвестицій –  визначення періоду окупності інвестицій, індекс прибутковості, внутрішня ставка доходності, чиста сьогоднішня вартість.
 28. Внутрішній коефіцієнт прибутковості : економ значеннявін оцінює ціну залучених фін ресурсів і розраховується за формулою: , де СFt – грош потоки в періоді t, r – дисконтна ставка.
 29. Управління працюючим капіталом передбачає....прийняття рішень як по поточним активам, так і по поточним пасивам.
 30. Компенсаційний залишок.- мінім залишок коштів на рахунку, який потребує від корп-ції банк для оплати банк послуг
 31. 31. Фінансування приросту працюючого капіталу шляхом....кор-стр джерел фін-ня, а також виходячи із суми приросту осн засобів шляхом довгостр фін-ня.
 32. Фінансування поточних потреб за рахунок....комерц кредит, банк кор-стр позики, емісія кор-стр фін інструментів
 33. Облікова відсоткова ставка за вексельним кредитом (формула). = ((номінал – ціна покупки)/(номінал*час, що залишився до погашення))*12*100%
 34. Економічне значення розвитку ринку акцій. Ринок, на якому відбувається рух акц капіталу, його переміщення в нові галузі, що розвиваються.
 35. Сутність основних показників розвитку ринку акцій. –капіталізація, частка капіталу у ВВП, частка емісії акцій в фін-ні кап вкладень
 36. Технічні особливості оподаткування прибутку корпорацій. – імпутаційна с-ма, яка дозволяє уникнути подвійного опод-ня див-дів; методи розрахунку прискореної аморт-ції як податкових пільг; методи обліку ТМЗ
 37. Метод FIFO. – витрачання запасів у порядку їх отримання (перша партія в приход, перша – в расход)
 38. Метод LIFO. – витрачання запасів, які надійшли пізніше (остання партія в приход, перша – в расход)
 39. Дохід на акцію. – чистий приб-к для акц-рів / кіл-ть акцій
 40. Дивіденд на акцію. – розподілюваний приб-к / кіл-ть акцій
 41. 41. Зв’язок між фінансовою та бухгалтерською звітністю. – фін звіт-ть корп-ції складається на основі бухгалтерської
 42. Метод Дюпона, його сутність.- розраховується показник ефективного викор-ня активів і віддачі акц капіталу
 43. Показник ефективності використання корпорацією своїх активів. -=продажі/ активи
 44. Метод Альтмана включає в себе наступні коефіцієнти.....відношення нетто-працюючого капіталу до всіх активів; нерозпод приб-к/всі активи; валовий приб-к/всі активи; оплачений акц капітал/всі пасиви; власний капітал(ринк оцінка)/ залучений капітал(всі пасиви)
 45. Коефіцієнти прибутковості =чистий приб-к / продажі
 46. Коефіцієнти управління акціонерним капіталом.- відношення поточной ціни акції до дохду на акцію, прибутковість акції, дохід на акцію, співвідношення ринк та балансової цін на акцію
 47. Коефіцієнти управління пасивами. – коеф-т боргу = пасиви/ активи; коеф-т покриття % прибутком = прибуток до сплати % та податків / %--ні виплати за кредит
 48. Коефіцієнти управління активами. = продажі / сума активів
 49. Коефіцієнти ліквідності. – коеф-т поточн ліквідності = поточні активи / поточні пасиви; коеф-т швидкої ліквідності = (поточні активи- ТМЗ)/ поточні пасиви
 50. Фінансовий план складається.... прогноз продаж; прогнозні форми балансу, про рух прибутку, звіт про зміну фін позиції; касовй бюджет; бюджет кап вкладень.Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?