(0 голоса, среднее 0 из 5)

Макроекономіка – тести з відповідями. Тестовий модуль 1

1.1. Чистий прибуток від інвестування - це:
А. Валовий прибуток мінус відсотки
Б. Валовий прибуток мінус податок на прибуток
В. Валовий прибуток мінус амортизація
Г. Всі відповіді помилкові

1.2. Грошовий агрегат М1 визначається за формулою:
А. МО + поточні рахунки
Б. МО + розрахункові рахунки
В. МО + строкові депозити
Г. М2 - строкові депозити

 

1.3. Яка із наведених формул є правильною?
A.+M5=MB+D
Б. M5=МВ+R
B. ∆M5=∆D*mm
Г.+ ∆M5=∆Н*mm

1.4. Якщо в умовах відкритої економіки S > I
А. СА< 0
Б. СА> 0
В. КА< 0

Г. КА > 0

1.5. Стійкий рівень капіталоозброєності забезпечується на умовах:
A. +s*y=d*k
Б. s*y>d*k
В.s*y<d*k
Г.+s*f(k)=d*k

1.6. Якщо S > I, то має місце наступне:
А. І’< 0
Б. І’ > 0
В. І’= 0
Г. Фактичний Y більше рівноважного Y

1.7.В умовах змішаної економіки закритого типу функція споживання приймає такий вигляд:

1.8. Із кривої Філіпса у короткостроковому періоді випливає висновок:
А. Безробіття та інфляція змінюються в однакових напрямах
Б. Безробіття та інфляція змінюються в протилежних напрямах
В. Зростання інфляції є ціною за зниження безробіття

1.9. Крива IS відображає:
А. Обернену залежність між Y та r
Б. Пряму залежність між Y та r
В. Умови рівноваги на грошовому ринку
Г. Умови рівноваги на товарному ринку

1.10. Якщо інфляція збільшиться від 10 до 15%, а номінальна відсоткова ставка зросте від 20 до 22%, то попит інвестицій:
А. Збільшиться
Б. Не зміниться
В. Зменшиться

1.11. Прихильники теорії економіки пропозиції пропонують:
А. Впливати податками на попит
Б. Знизити податки на прибуток
В. Впливати податками на пропозицію

Г. Підвищити податки на прибуток

1.12. В процесі економічного кругообігу підприємства виконують таку функцію:
А. Постачають ресурси
Б. Отримують податки
В. Купують ресурси
Г. Отримують субсидії

1.13. Мультиплікатор збалансованого бюджету визначається за формулою:
А. ++mb=me-mt
Б. mb=mt-me
В. +mb=∆Y/∆B
Г. mb=∆B/∆Y

1.14. З метою забезпечення цільового приросту доходу найменш збитковим варіантом для державного бюджету є:
А. Зменшення Т
Б. Збільшення G
В. Збільшення Т
Г. Зменшення G

1.15. Крива сукупного попиту на інвестиції зміщується вліво внаслідок:
А. Підвищення податку на прибуток
Б. Зниження відсоткової ставки
В. Зниження податку на прибуток
Г. Зростання відсоткової ставки.

1.16. В умовах рецесійного розриву:
А. Yp < Y
Б. Виникає дефіцит сукупних видатків
В. Yp >Y
Г. Виникає надлишок сукупних видатків

1.17. Монетариській теорії відповідає наступне положення:
А. Швидкість обертання грошей є нестабільною
Б. Фіскальна політика є ефективною
В. Швидкість обертання грошей є стабільною

1.18. Бюджетний дефіцит може фінансуватися за рахунок:
А. Підвищення податків
Б. Державного запозичення
В. Зменшення державних закупівель
Г. Зменшення трансфертів.

1.19. Крива LМ відображає:
А. Обернену залежність між Y i r
Б. Пряму залежність між Y i r
В. Умови рівноваги на грошовому ринку
Г. Умови рівноваги на товарному ринку

1.20. Чисті податки визначаються за формулою:
А. T = TR – TA
Б. T = TR + TA
В. T = Y. t’ - TRПохожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?