(1 голос, среднее 1.00 из 5)

Макроекономіка – тести з відповідями. Тестовий модуль 2

2.1. Рахунок поточних операцій включає такі величини:
А. Чисті поточні трансферти
Б. Чисті доходи
В. Чистий імпорт капіталу
Г. Чисті капітальні трансферти

2.2. Якщо на грошовому ринку попит збільшився при сталій пропозиції, то це викличе наступне:
А. Зросте відсоткова ставка
Б. Зростуть ціни на облігації
В. Знизиться відсоткова ставка
Г. Знизяться ціни на облігації

 

2.3. Згідно з кейнсіанською теорією причиною циклічного безробіття є:
А. Надмірна зарплата
Б. Негнучкість ринку праці
В. Надмірна пропозиція
Г. Недостатність сукупного попиту

2.4. Якщо виробництво впало внаслідок скорочення сукупного попиту, то:
А. Структурне безробіття більше фактичного
Б. Фактичне безробіття більше природнього
В. Циклічне безробіття дорівнює нулю
Г. Циклічне безробіття більше нуля

2.5. Рівноважний ВВП визначається наступним методом:
А. Виробничим
Б. Методом видатків
В. Методом "видатки-випуск"
Г. Розподільчим методом

2.6. В умовах повної зайнятості збільшення сукупного попиту в короткостроковому періоді супроводжується:
А. Збільшенням реального Y
Б. Зростанням цін
В. Зменшенням безробіття
Г. Збільшенням номінального Y

2.7. Нерівність в доходах домогосподарств обумовлюється наступною причиною:
А. Економічною нестабільністю
Б. Порушенням економічної рівноваги
В. Здібностями до праці
Г. Спадщиною від попередніх поколінь.

2.8. До грошового агрегату М1 входять:
А. Поточні рахунки
Б. Строкові депозити
В. Розрахункові рахунки

2.9. В основі моделі Солоу лежить наступна передумова:
А. Амортизація дорівнює нулю
Б. Норми заощаджень є стабільною
В. Інвестиції менше заощаджень
Г. Інвестиції дорівнюють заощадженням

2.10. Щоб збільшити грошову пропозицію, Нацбанк повинен:
А. Продати державні облігації
Б. Підвищити резервну норму
В. Зменшити резервну норму
Г. Купити державні облігації

2.11. Із перелічених величин до складу ВВП входить:
А. Змішаний дохід
Б. Чисті неприбуткові податки
В. Чисті податки
Г. Трансферти

2.12. Інфляція витрат виникає в умовах, коли:
А. Збільшуються сукупні видатки
Б. Зростає сукупний попит
В. Збільшуються середні витрати
Г. Зростає зарплата

2.13. Якщо короткострокова рівновага порушилася внаслідок паління сукупного попиту, то її відновлення здійснюється за рахунок:
А. Зниження лише цін
Б. Зниження лише цін і зарплати
В. Зниження лише зарплати
Г. Всі відповіді помилкові

2.14. Цільовою функцією моделі Солоу є:
А. Зростання обсягів виробництва
Б. Зростання ефективності праці
В. Зростання капіталоозброєності праці
Г. Зростання продуктивності праці

2.15. Нацбанк може впливати на грошову пропозицію за допомогою:
А. Зміни коефіцієнта готівки
Б. Зміни норми обов’язкових резервів
В. Зміни норми додаткових резервів
Г. Зміни облікової ставки.

2.16. Рівновага в економіці досягається за умов, коли:
А. І +І’ = S
Б. І = S
В. І’= S
Г. І’= 0

2.17. Крива споживання зміщується вправо внаслідок:
А. Зростання післяподаткового доходу
Б. Зниження цін
В. Зростання відсоткової ставки
Г. Зростання цін

2.18. Автоматична фіскальна політика забезпечує наступне:
А. Збільшення бюджетного дефіциту
Б. Повну економічну стабілізацію
В. Зменшення бюджетного дефіциту
Г. Часткову економічну стабілізацію

2.19. В умовах змішаної економіки закритого типу національні заощадження визначаються за формулою:
А. S = Y – C – G
Б. S = Y – C
В. S = Y – T – C

2.20. Концепція функціональних фінансів віддає перевагу:
А. Зменшенню бюджетного дефіциту
Б. Збалансуванню бюджету
В. Економічній стабілізації
Г. Зменшенню державного боргуПохожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?