(1 голос, среднее 5.00 из 5)

Макроекономіка – тести з відповідями. Тестовий модуль 3

3.1. Предметом макроекономіки є:
А. Економічні закони
Б. Продуктивні сили
В. Механізм функціонування економіки
Г. Економічні ресурси

3.2. До нецінових чинників сукупного попиту відноситься наступний:
А. Зміни в економічній політиці
Б. Ефект багатства
В. Ефект чистого експорту
Г. Ефект відсоткової ставки

3.3. В СНР внутрішню економіку відображає такий рахунок:
А. Поточних операцій
Б. Виробництво
В. Нефінансових операцій
Г. Капітальних операцій

3.4. До цінових чинників сукупного попиту відноситься:
А. Зміни продуктивності ресурсів
Б. Ефект багатства
В. Зміни в економічній політиці
Г. Ефект відсоткової ставки

3.5. При звільнені людини з роботи за власним бажанням виникає таке безробіття:
А. Структурне
Б. Фрикційне
В. Циклічне

3.6. Економічні системи відрізняються між собою:
А. Рівнем продуктивності ресурсів
Б. Рівнем життя населення
В. Формою власності на ресурси
Г. Рівнем зарплати

3.7. Із наведених положень правильним є наступне:
А. ВВП – це валовий випуск мінус субсидії
Б. ЧВП – це ВВП мінус амортизація
В. ВНД – це сума зовнішніх первинних доходів
Г. ВВП – це сума внутрішніх первинних доходів

3.8. До нецінових чинників сукупної пропозиції відноситься:
А. Зміна цін на ресурси
Б. Ефект чистого експорту
В. Ефект відсоткової ставки
Г. Зміна товарних цін

3.9. Згідно з кейнсіанською моделлю сукупної пропозиції при падінні сукупного попиту відбувається наступне:
А. Зниження лише зарплати
Б. Зниження лише цін
В. Зниження прибутковості виробництва
Г. Зниження цін і зарплати

3.10 Валовий національний дохід наявний – це:
А. ВНД + ЧПТз
Б. ВНД – ЧПДз
В. ВВП + ЧПДз
3.11 Об’єктом макроекономіки є:

А. Продуктивні сили
Б. Виробничі відносини
В. Приватна економіка
Г. Економічна система

3.12 Пиродне безробіття – це наступне безробіття:
А. Циклічне + структурне
Б. Фактичне – циклічне
В. Фрикційне + структурне

Г. Циклічне + фрикційне

3.13 Крива Лоренця відображає:
А. Абсолютну рівність у доходах
Б. Фактичний розподіл доходів
В. Зростання капіталоозброєності праці
Г. Зростання продуктивності праці.

3.14. Якщо виникає дефіцит рахунку поточних операцій, то він покривається за рахунок:
А. Чистого експорту товарів
Б. Чистого імпорту капіталу
В. Чистого експорту капіталу
Г. Чистих доходів

3.15. В умовах скорочення сукупного попиту виникає таке безробіття:
А. Циклічне
Б. Структурне
В. Природне
Г. Фрикційне

3.16. Суб’єктами змішаної економіки є:
А. Домогосподарства, ринок, держава
Б. Домогосподарства, підприємства, міністерства
В. Домогосподарства, підприємства, держава
Г. Всі відповіді помилкові

3.17. До цінових чинників сукупного попиту відноситься:
А. Ефект відсоткової ставки
Б. Ефект витіснення
В. Ефект багатства
Г. Зміни в економічній політиці

3.18. Гранична схильність до споживання визначається за формулою:
А. с = С/S
Б. c = ΔC/ΔDI
В. c = C/Y
Г. c = ΔC/ΔS

3.19. Згідно з класичною моделлю сукупної пропозиції при падінні сукупного попиту відбувається наступне:
А. Зниження цін і зарплати
Б. Зниження лише зарплати
В. Зниження лише цін
Г. Зменшення прибутковості виробництва

3.20. в економічному кругообігу держава виконує таку функцію:
А. Отримує трансферти
Б. Закуповує ресурси та продукти
В. Постачає ресурси
Г. Отримує податкиПохожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?