(2 голоса, среднее 5.00 из 5)

Гроші та кредит – тести з відповідями. Тема 2. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм

1. Як впливає зміна кількості грошей в обігу на вартість грошей і рівень товарних цін:

1)ріст кількості грошей веде до:

а) збільшення вартості грошей;

*б) росту цін;

*в) зменшення вартості грошей;

г) зниження цін;

2)зменшення кількості грошей спричиняє:

а) зменшення вартості грошей;

*б) зниження цін;

в) росту цін;

*г) збільшення вартості грошей.

2. На яких постулатах базується класична кількісна теорія?

1) М*V - маса наявних грошей в обороті протягом певного періоду на кількість;

2)Р*Q - рівень цін на кількість виробленого і реалізованого товару;

3. Які причинно-наслідкові зв’язки притаманні рівнянню обміну І.Фішера:

1)рівень цін на товари змінюється обернено пропорційно масі грошей в обігу;

*2)рівень цін на товари змінюється прямо пропорційно швидкості грошей в обігу;

*3)рівень цін на товари змінюється прямо пропорційно масі грошей в обігу;

4)рівень цін на товари змінюється прямо пропорційно обсягу проданих товарів;

5)рівень цін на товари змінюється обернено пропорційно швидкості грошей в обігу;

*6)рівень цін на товари змінюється обернено пропорційно обсягу проданих товарів.

4. Виділити основні відмінності кон’юнктурної теорії грошей М.Туган-Барановського від класичної кількісної теорії:

а) заперечує вплив кількості грошей на рівень цін;.

*б) заперечує прямо пропорційну залежність цін від кількості грошей;

в) не визнає впливу на ціни швидкості обігу грошей;

*г) визнає вплив на ціни всіх трьох чинників: маси грошей, швидкості їх обігу, обсягу реалізованих товарів і послуг;

д) визнає попит на гроші як важливий чинник зміни швидкості обігу грошей.

5. Запишіть формулу коефіцієнта Маршала і визначте що він характеризує.

"Кембріджзьке рівняння" - Md = К*Р*У, де Md - попит на гроші (касові залишки), К - коефіцієнт, що виражає частину річного доходу, яку суб’єкти зберігають у ліквідній формі (коефіцієнт Маршала), Р - середній рівень цін, У - обсяг виробництва у натуральній вазі

6. Які мотиви нагромадження грошей в економічних суб’єктів сформулювали представники "кебріджської школи"

Два мотиви попиту на гроші: 1)трансакційний мотив (щоб щось купити, для поточного споживання, це поточні каси. Залежить від доходу); 2)застережливий мотив. Цей компонент грошового попиту пропорційний номінальним доходам (провсяк випадок, який виходить за межі нормального функціонування).

7. Які мотиви нагромадження грошей в економічних суб’єктів зформулювали представники “кембріджської школи”? =пит№6

8. Через який конкретний “передатний” механізм здійснюється вплив грошей на економіку у твердженнях:

1)Кейнсіанців:

*а) процентна ставка;

б) дивіденди;

в) валютний курс;

г) фіскальна політика;

*д) інвестиції;

е) банк;

ж) державні облігації.

2)Монетаристів:

*а) ціна товару;

б) касові залишки;

в) пропозиція грошей;

*г) емісія грошей;

д) кредити;

е) бюджетні ресурси;

ж) сукупний попит на товари.

9. Який вклад зробив Кейнс у розвиток кількісної теорії    грошей?

*1)обгрунтував роль грошей у ринковій економіці;

*2)змістив центр аналізу ролі ціни з довготривалого періоду на короткий період з тим, щоб “прив’язати” гроші до економічного циклу;

3)вплив грошей на реальну економіку на короткострокових інтервалах здійснюється по постулатах кількісної теорії;

*4)вплив грошей на реальну економіку здійснюється перш за все через процент;

*5)доповнив мотиви кембріджської версії формування касових залишків “спекулятивним” мотивом;

*6)встановив зв’язок грошової маси з нормою процента;

*7)обгрунтував зв’язок між процентом та інвестиціями;

*8)відкрив новий механізм зв’язку між грошима і виробництвом;

*9)відмовився від класичних постулатів кількісної теорії, у Кейнса зникло “М” , яке прямо можна змінювати.

10. Визначіть, які з названих положень  відносяться до монетаристської теорії М.Фрідмана:

1)на перше місце у регулюванні ринкової економіки виходить бюджет;

*2) на перше місце у регулюванні ринкової економіки виходить центральний банк і банківська система;

?3)механізм управління масою грошей (М) зводиться переважно до підтримання її стабільності: “М” повинно змінюватися, але ці зміні повинні бути обгрунтованими, щоб середній рівень цін непомітно змінювався протягом тривалого часу;

4)маса грошей в обігу повинна зростати:

а)  швидше від зростання ВВП;

*б) відповідно до росту ВВП;

г) відставати від росту ВВП;

5)відставання “М” від росту ВВП компенсується:

*а) зростанням швидкості обігу грошей;

б) зменшенням швидкості обігу грошей;

в)зростанням цін;

г) зниженням цін.

11. Визначте, у чому проявляється зближення позицій монетаристів та кейнсіанців у сучасній кількісній теорії грошей. 1)Гроші відіграють важливу роль в економіці; 2)кейнсіанці погодилися з монетаристами в тому, що причиною інфляції є надмірна грошова маса, а основним шляхом подолання інфляції є жорстке регулювання грошової маси; 3)для кейнсіанців % ставки були важливим фактором розвитку економіки і монетаристи в своїх рекомендаціях почали використовувати процентну політику.

12. Визначити характерні особливості грошової політики в Україні в умовах переходу до ринкової економіки:

?1)використовуються кейнсіанські постулати в управлінні “М”;

?2)проводиться монетаристська, по М.Фрідмену, антиінфляційна політика;

*3)Національний банк України в одні періоди керувався кейнсіанськими “рецептами”, а в інші монетаристськими;

4)Уряд та НБУ в своїй монетарній політиці орієнтуються виключно на фіскально-бюджетний механізм;

?5)Уряд та НБУ в своїй монетарній політиці орієнтується виключно на грошово-кредитний механізм.

6)Державний бюджет не відділено від грошово-кредитного механізму НБУ.

13. Розставте вказані версії кількісної теорії в порядку історичної еволюції монетаризму:

1)номіналістична теорія грошей;

2)кейнсіанско-неокласичний синтез;5

3)класична кількісна теорія грошей; 1

4)неокласична (монетаризм);2

5)неокейнсіанський напрямок;4

6)кейнсіанська версія.3Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?