(0 голоса, среднее 0 из 5)

Питання та відповіді: управління підприємством

43. Галузь промисловості – це :

44. Процес, що спонукає керівників і виконавців до спільних погоджених дій, спрямованих на досягнення індивідуальних та загальних цілей фірми називають: мотивацією.

45. Якій функції управління відповідає дане визначення:

планування - це процес визначення мети, передбачення майбутнього розвитку діяльності підприємства та поєднання індивідуальних завдань членів організації для досягнення загального результату.

46. Специфічна діяльність з формування структури певного суб’єкта господарювання, координації внутрішніх підрозділів, розподілення повноважень і відповідальності між конкретними керівниками і виконавцями  є однією із функцій управління, а саме: організація.

47. Директирування – інтегрований вид управлінської діяльності, що складається з трьох компонентів: (? лідерство чи регулювання, чи комунікація)

48. Процес ефективного формального і неформального впливу на людей у зв’язку з реалізацією місії підприємства називають:

 

49. Контроль – це процес: вимірювання досягнутих результатів роботи, порівняння їх із запланованим обсягом, корегування діяльності, накопичення досвіду для вдосконалення планування і т.п.

50. Управління – це: діяльність, спрямована на координацію роботи людей (трудових колективів) для досягнення індивідуальних та загальних цілей підприємства (в т.ч. отримання прибутку). Управління підприємством відображає сукупність взаємопов’язаних процесів планування, організації, мотивації та контролю, які забезпечують формування й досягнення цілей підприємства.

51. Методи управління – це: способи впливу на окремих працівників і трудові колективи в цілому, які необхідні для досягнення цілей фірми.

52. Економічні методи управління діяльністю підприємства реалізують матеріальні інтереси участі людини у виробничих процесах (будь-якій іншій діяльності) через використання товарно-грошових відносин.

53. Соціально-психологічні методи управління діяльністю підприємства реалізують мотиви соціальної поведінки людини.

54. Об’єктивно обумовлені загальні напрями або сфери діяльності, які у сукупності забезпечують ефективну кооперацію спільної праці, є: функції управління.

55. Результатом горизонтального поділу праці є: формування підрозділів підприємства, які виконують певні частини загального трансформаційного процесу.

56. Диференціація та координація самої управлінської праці, формування рівнів управління підприємства здійснюється за допомогою: вертикального поділу праці.

57. Міжфункціональні зв’язки мають місце: між підрозділами того самого рівня управління (начальник цеху – начальник цеху, начальник служби маркетингу – начальник конструкторського відділу).

58. Організаційна структура управління – це: форма системи управління, яка визначає склад, взаємодію та підпорядкованість її елементів.

59. Зв’язки, що виникають між підрозділами та керівниками різних рівнів управління називають: лінійні зв‘язки.

60. За якою організаційною структурою управління виконавці одночасно підпорядковані всім функціональним керівникам? Функціональною.

61. Дивізіональна організаційна структура управління – це структура: за якої кожний виробничий підрозділ корпорації має власну достатньо розгалужену структуру управління, яка забезпечує автономне його функціонування. Базується на поглиблення поділу управлінської праці.

62. Функціональна організаційна структура управління – це структура управління: основою якої є поділ функцій управління між окремими підрозділами апарату управління. Відтак кожний виробничий підрозділ одержує розпорядження одночасно від кількох керівників функціональних відділів.

63. Основними перевагами лінійної організаційної структури управління є: чіткість взаємовідносин, однозначність команд, оперативність підготовки та реалізації управлінських рішень, надійний контроль.

64. Лінійно-функціональна структура є найбільш ефективною організаційною структурою управління на: масовому виробництві зі сталим асортиментом продукції та незначними еволюційними змінами технології її виготовлення.

65. На вибір організаційної структури управління безпосередньо впливають: масштаб діяльності, виробничо-технологічні особливості, стратегічні і поточні завдання діяльності підприємства.

66. До складу адаптивних структур управління не належать:Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?