(1 голос, среднее 5.00 из 5)

Питання та відповіді: основи підприємницької діяльності

67. Чистий франчайзинг, як особлива форма ведення бізнесу передбачає: що незалежна фірма (франчайзодавець), яка виробляє продукцію (надає послуги), передає право використовувати свій товарний знак іншому підприємству (франчайзоотримувачу) в обмін на зобов’язання виготовляти або продавати продукцію цієї незалежної фірми (надавати такі самі послуги).

68. Якщо торгова фірма на довгостроковий період отримує лише право використовувати назву іншої фірми і її товарний знак, то даний метод ведення бізнесу називають: франчайзингом.

69. Франзайзинг розповсюдження продукції дає франчайзоотримувачу право: використовувати товарний знак фірми (франчайзодавця) в обмін на розповсюдження продукцію цієї фірми.

70. Комплексне забезпечення бізнесу франчайзоотримувача передбачає: право господарювати від імені і під торговельною маркою франчайзодавця з виплатою йому певного відсотку від свого доходу як матеріальної (грошової) винагороди.

 

71. Підприємницька діяльність у сфері посередництва має на меті інтегрувати економічні інтереси виробників і споживачів.

72. Підприємницька діяльність у сфері посередництва практично здійснюється в формі: агентування.

73. Згідно чинного законодавства України не дозволяється займатися підприємницькою діяльністю таким категоріям громадян:

74. Метод здійснення підприємницької діяльності, за якого достатньо відома фірма делегує іншому підприємству право використовувати своє ім’я та товарний знак в обмін на зобов’язання виготовляти або продавати її продукцію називають: франчайзингом.

75. Класична модель підприємництва орієнтована на: найефективніше використання наявних ресурсів підприємства.

76. Багаторічний досвід господарювання у країнах з ринковою економікою виділяє такі традиційні моделі підприємницької діяльності: класичну та інноваційну моделі з альтернативним варіантом їхнього поєднання.

77. Основними елементами державної системи підтримки підприємницької діяльності є: формування інфраструктури підтримки й розвитку підприємництва; створення сприятливих умов для використання суб’єктами підприємництва держ. фін., мат.-техн. та інформаційних ресурсів, науково-техн. розробок і технологій; запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності; удосконалення підготовки та перепідготовки кваліфікації кадрів; фінансова підтримка інноваційних проектів.

78. В якій частині договору вказуються юридичні адреси сторін (партнерів): у заключній частині.

79. До загальних умов, які включаються в основну частину договору належать такі положення як: арбітражні приписи (застереження) і перелік форм-мажорних обставин, з настанням яких виконання договірних зобов’язань припиняється на час їхньої дії.

80. Основна частина договору складається із специфічних умов, котрі є характерними для конкретної угоди і охоплюють: 1) предмет договору й кількість товару; 2) якість товару; 3) ціна товару; знижки або націнки; 4) засадні умови поставки; 5) форма оплати; 6) термін поставки; 7) маркування, упаковка, тара; 8) порядок здавання-приймання товару; 9) відповідальність сторін; 10) додаткові застереження , якщо такі є.

81. Юридична назва підприємницьких утворень (партнерів, сторін договору) повинна бути зазначена у: преамбулі.

82. Правове регулювання відносин, котрі виникають у процесі реалізації економічних інтересів партнерів, покладено на особливу галузь права – (? договірне чи цивільне, чи господарське, чи адміністративне, чи міжнародне)

83. Комерційний трансферт є однією із форм співробітництва партнерів у сфері : фінансових відносин.

84. Ліцензування є однією із форм співробітництва партнерів у сфері : виробництва.

85. Бартер є однією із форм співробітництва партнерів у сфері:  товарообміну.

86. Факторинг є однією із форм співробітництва партнерів у сфері : фінансових відносин.

87. Зустрічна поставка є однією із форм співробітництва партнерів у сфері : товарообміну.

88. Посередники, які займаються перепродажем товару за свій рахунок і від свого імені є: дилери.

89. Проектне фінансування є однією із форм співробітництва партнерів у сфері: виробництва.

90. Систему взаємовідносин, котра встановлюється між підприємцем і фактор-фірмою (банком) , яка бере на себе дебіторську заборгованість підприємця або купує у підприємця його вимогу до того чи іншого партнера щодо оплати боргу називають: факторингом.

91. Форма натурального товарообміну, за якої певна кількість одного або кількох товарів (видів продукції) обмінюється на еквівалентну за ціною кількість  іншого товару, але на безгрошовій основі називається: бартером.

92. Офіційна письмова пропозиція продавця (направлена потенційному покупцю) про продаж партії товару з дотриманням певних умов контракту (угоди) має назву: оферта.

93. Договірні відносини, які встановлюються між підприємцями і дозволяють кожному з них досягти очікуваного результату (успіху) за рахунок обміну наслідками своєї діяльності називають: товарообмінні операції.

94. Спільна підприємницька діяльність – це: функціонування організаційного утворення, статутний фонд якого формується за рахунок пайових внесків партнерів-засновників, котрі уособлюють різні форми власності, або один з них є іноземною фізичною чи юридичною особою.

95. Практика сучасного господарювання свідчить про наявність організаційно-структурних проблем створення і функціонування міжнародних спільних підприємств, а саме:

96. Практика сучасного господарювання свідчить про наявність економічних проблем створення і функціонування міжнародних спільних підприємств, а саме:

97. Практика сучасного господарювання свідчить про наявність соціально-психологічних проблем створення і функціонування міжнародних спільних підприємств, а саме:

98. Спільне підприємництво є однією із форм міжнародної підприємницької діяльності з високим рівнем інтернаціоналізації.

99. Надвисокий рівень інтернаціоналізації інтегрує такі форми міжнародного бізнесу та елементи міжнародного співробітництва як: територіально-виробничі та багато-сторонні міжнародні економічні зв’язки.

100. Широкомасштабною формою міжнародного бізнесу з відносно високим рівнем інтернаціоналізації є: науково-технічна, виробнича та сервісна кооперація.Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?