(0 голоса, среднее 0 из 5)

Питання та відповіді: нематеріальні ресурси та активи

101. Об’єктом винаходу може бути: продукт і спосіб.

102. Винаходом може бути технічне рішення яке має: новизну, винахідницький рівень, промислову придатність.

103. Об’єктом корисної моделі може бути: конструктивне вирішення пристрою або його складових частин.

104. Художнє вирішення конкретної форми виробу визначається промисловим зразком і забезпечується правовою охороною за умов його новизни та промислової придатності.

105. Художнє вирішення конкретної форми виробу визначається промисловим зразком, якщо воно є: новим, тобто якщо сукупність його суттєвих ознак, що визначають естетичні та (або) ергономічні особливості виробу, не стала загальнодоступною у світі до дня фіксації його пріоритету.

 

106. Які з нижченаведених нематеріальних ресурсів не є об’єктами промислової власності? (Об’єкти промислової власності: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, зазначення походження товару, фірмове найменування, способи захисту від недобросовісної конкуренції).

107. Товарний знак фірми повинен бути: 1) новим (новизна т.з. розглядається стосовно сфери його використання, тобто переліку товарів, які він охороняє, і часу його дії, тобто терміну чинності даного товарно знака); 2) оригінальним (т.з. має суттєво відрізнятися від уже зареєстрованих і відомих позначень); 3) охоронопридатним (мати можливість офіційної реєстрації).

108. Інформаційний продукт – це результат інформаційної діяльності, який …

109. Програмне забезпечення – це …

110. Іменована сукупність інформаційних одиниць у певній предметній сфері, які відображають стан об’єктів та їх взаємовідношення, називається:

111. Раціоналізаторська пропозиція – це технічне вирішення, яке є новим і корисним для підприємства, до якого воно подано.

112. Нематеріальні активи – це категорія, яка виникає внаслідок володіння правами на об’єкти  інтелектуальної власності або на обмежені ресурси та їхнього використання в господарській діяльності з отриманням доходу.

113. Які об’єкти нематеріальних ресурсів не мають спеціального правового захисту? “Ноу-хау”, раціоналізаторські пропозиції, гудвіл, які є власністю підприємства.

114. Патент – це  виданий державним органом охоронний документ, який підтверджує право його власника на відповідний об’єкт промислової власності.

115. Право власності на винахід (корисну модель) засвідчується: патентом.

116. Право власності на товарні знаки засвідчується: свідоцтвом.

117. Право використовувати найменування місця походження товару у рекламних цілях мають: суб’єкти, які першими отримали свідоцтво реєстрації.

118. Що означає символ  R ,               , який проставлений у верхньому або нижньому правому куті товарного знаку?

Це знак охорони суміжних прав, який можуть використовувати на всіх примірниках фонограм або їхніх упаковках  виробники фонограм і виконавці для сповіщення про свої права.

119. Правовий захист місця походження товару виникає на підставі його реєстрації і отримання суб’єктом підприємництва: свідоцтва, яке засвідчує його пріоритет.

120. Передача власником права використання нематеріальних  ресурсів іншій зацікавленій особі здійснюється у формі ліцензійної угоди.Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?