(3 голоса, среднее 4.33 из 5)

Питання та відповіді: техніко-технологічна база підприємства

160. Технічний розвиток підприємства – це процес формування та вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства, що має бути постійно зорієнтованим на кінцеві результати його виробничо-господарської, комерційної чи іншої діяльності.

161. Розвиток техніко-технологічної бази підприємства здійснюється шляхом модернізації, технічного переозброєння, реконструкції, розширення, нового будівництва.

162. Підтримування техніко-технологічної бази підприємства здійснюється за рахунок проведення капітального ремонту устаткування, технічного доозброєння підприємства, заміни спрацьованого устаткування новим такого самого технічного рівня.

163. Підвищення технічного рівня виробництва без розширення існуючих виробничих площ можливо за рахунок проведення:

164. Метою проведення  модернізації є:

165. В результаті проведення реконструкції діючого підприємства за необхідністю можуть бути:

166. Які із нижченаведених показників характеризують ступінь технічної оснащеності праці персоналу? Фондоозброєність праці, енергоозброєність праці.

167. Коефіцієнт механоозброєності праці розраховується, як відношення середньорічної вартості машин та устаткування до кількості робітників у найбільшій зміні.

168. Коефіцієнт, що визначає кількість застосованих пристроїв, оснастки та інструментів на одну оригінальну деталь кінцевого виробу, називається: коефіцієнтом технологічної оснащеності виробництва.

169. Коефіцієнт використання сировини і матеріалів характеризує рівень прогресивності технології.

170. До показників, що характеризують технічний рівень устаткування відносять: продуктивність (потужність), надійність та довговічність, питому металомісткість, середній строк експлуатації, частку прогресивних видів обладнання в загальній кількості, частку технічно та економічно застарілого обладнання в загальному парку.

171. Частка технічного та економічно застарілого устаткування у загальному парку дозволяє визначити технічний рівень устаткування.

172. До показників, що характеризують  рівень прогресивності технології відносять: структура технологічних процесі за трудомісткістю, частка нових технологій за обсягом або трудомісткістю продукції, середній вік застосування технологічних процесі, коефіцієнт використання сировини і матеріалів.

173. На якому етапі процесу економічного управління технічним розвитком підприємства передбачається узгодження вибраних рішень та їх інтегрування в єдиний комплекс заходів у межах програми технічного розвитку? На етапі програмування (планування) робіт.

174. Цілі та пріоритети технічного розвитку підприємства визначаються у відповідності із загальною стратегією підприємства на тому чи тому етапі його функціонування.

175. Зміст програми технічного розвитку підприємства визначається: сукупністю конкретних заходів, що входять до їхнього складу.

176. Виробнича потужність підприємства – це: максимально можливий річний обсяг випуску продукції заздалегідь визначених номенклатури, асортименту та якості за умови найбільш повного використання прогресивної технології та організації виробництва.

177. Виробнича потужність підприємства визначається  в тих самих одиницях виміру, в яких планується та здійснюється облік продукції, що виготовляється (послуг, що надаються), т.б. натуральні або умовно натуральні вимірники.

178. Виробнича потужність багатономенклатурних виробництв: може визначатися також вартісним показником усього обсягу продукції (послуг). У паспорті такого підприємства потужність позначають двома вимірниками: у чисельнику – натуральні показники за видами продукції; у знаменнику – загальний вартісний (грошовий) показник.

179. Вхідна виробнича потужність підприємства – це: потужність підприємства на початок року.

180. Виробничі підрозділи підприємства, які виконують головні технологічні процеси і мають вирішальне значення для забезпечення випуску профільних видів продукції, називають: провідними цехами.

181. Виробнича потужність підприємства установлюється виходячи з потужності провідних цехів (дільниць, технологічних ліній, агрегатів) основного виробництва.

182. В розрахунки виробничої потужності підприємства враховується: а) усе чинне і нечинне внаслідок несправності, ремонту устаткування осн. вир. цехів; б) устаткування, що перебуває на складі і має бути введене в експлуатацію в осн. цехах протягом розрахункового періоду; в) понаднормативне резервне устаткування;  г) понаднормативне устаткування доп. цехів, якщо воно аналогічне технологічному устаткуванню осн. цехів.

183. Для підприємств з дискретним процесом виробництва максимально можливий фонд часу роботи устаткування визначається, виходячи з фактичного режиму роботи основних цехів і встановленої тривалості змін у годинах з відрахуванням часу на проведення ремонтів устаткування, вихідних і святкових днів.

184. Якщо коефіцієнт використання виробничої потужності підприємства більше одиниці, то:

185. Коефіцієнт освоєння проектної потужності відображає співвідношення величин поточної і проектної потужності.

186. Коефіцієнт інтенсивності навантаження устаткування або виробничих площ відображає співвідношення:

187. Коефіцієнт інтенсивності навантаження устаткування або виробничих площ характеризує рівень використання устаткування:

188. Рівень використання устаткування по продуктивності визначає: (коефіцієнт інтенсивності навантаження устаткування).Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?