(0 голоса, среднее 0 из 5)

Питання та відповіді: інноваційні процеси

189. Концепція нововведень, вперше була сформульована в наукових працях:

190. Розвиток науки визначається: (потребами технічного прогресу).

191. Результатом інноваційних процесів є новини, а запровадження їх у господарську практику визнається за нововведення.

192. Ідея, пропозиція або проект, які після пророблення виллються в інновацію називаються:

193. Пропозиція, щодо  використання уже  якось обґрунтованої і впровадженої ідеї інновацій називається:

194. Інноваційна діяльність – це впровадження будь-чого нового щодо організації або в її безпосереднього оточення.

195. Інноваційний час – це проміжок часу між виникненням навини і втіленням її у нововедення.

196. Інновації, що забезпечують виживання підприємства, як реакція на нововведення, що здійснюють конкуренти називають:

197. Інновації, що носять упреждающий характер із метою одержання конкурентних переваг у перспективі, називаються:

198. За роллю у процесі виробництва інновації підрозділяються на:

199. За яким критерієм інновації поділяються на реактивні та стратегічні?

200. Наукова політика – це:

201. До основних напрямів науково-технічного процесу в промисловості відносяться: 1) створення нових і вдосконалення застосовуваних технологій; 2) створення нових і вдосконалення існуючих засобів праці та кінцевої продукції; 3) створення нових і поліпшення якості застосовуваних матеріалів; 4) механізація та автоматизація вир-ва.

202. Пріоритетними напрямками науково-технічного прогресу є: 1) застосування прогресивних базових технологій; 2) системи машин для легкої та харч. індустрії, багатоопераційні верстати з ЧПК, робототехн. й роторно-конвеєрні комплекси, гнучні автоматизовані системи, ПК; 3) застосування нових синтетичних, керамічних, надчистих матеріалів із заданими властивостями; 4) комплексна автоматизація на базі впровадження САПР, ГВС, АСУВ.

203. Робототехнічні і роторно-конвейєрні комплекси є одним із  пріоритетних напрямків НТП, а саме: створення нових і вдосконалення існуючих засобів праці та кінцевої продукції.

204. Завершальною ланкою і формою матеріалізації фундаментальних досліджень, засобом безпосереднього впливу науки на сферу виробництва виступає:

205. Інноваційні процеси, результатом яких є нові вироби, технології їх виготовлення, засоби виробництва, називаються технічними нововведеннями.

206. Інноваційні процеси, результатом яких є нові методи і форми організації виробництва, називаються: організаційними нововведеннями.

207. Нововведення, що призводять переважно до еволюційних перетворень у сфері діяльності  конкретних підприємств, є: локальні новини.

208. Технічні новини обумовлюють перш за все відповідні  організаційні нововведення, а останні потребуються певних змін в економічному механізмі діяльності підприємств.

209. Суть організаційного процесу полягає в удосконаленні існуючих та застосуванні нових методів і форм організації виробництва і праці, елементів господарського механізму в усіх ланках управління економікою.

210. Ключовими об’єктами організаційного прогресу є: удосконалення організації виробництва, раціоналізація елементів господарського механізму, поліпшення організації праці.

211. До основних тенденцій організаційного прогресу відносяться: прискорення темпів розвитку окремих (деконцентрації, конверсії, диверсифікації) та посилення взаємозв’язків усіх суспільних форм організації виробництва; посилення безперервності та гнучкості вир-ва; розвиток колективної форми організації та оплати праці; раціоналізація організації потоку й використання засобів виробництва та кінцевої продукції; формування нових типів сусп. комбінації речових і особистісних елементів процесу вир-ва, науки та вир-ва, вир-ва і сфери споживання; удосконалення організації функціонування господ. механізму, активізація людського чинника через здійснення кадрової політики.

212. Підвищення рівня концентрації виробництва відбувається: через збільшення розмірів підприємств, зосередження процесів вир-ва, робочої сили, засобів вир-ва й випуску продукції на все більш великих підп-вах.Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?