(0 голоса, среднее 0 из 5)

Питання та відповіді: прогнозування, планування і регулювання діяльності підприємства

213. Прогноз – це спроба визначити стан якогось явища чи процесу в майбутньому.

214. Прогнозування розвитку (стану) підприємства – це наукове обґрунтування можливих кількісних та якісних змін його стану (рівня розвитку в цілому, окремих напрямків діяльності) в майбутньому, а також альтернативних способів і строків досягнення очікуваного стану.

215. Метод прогнозу, що ґрунтується на досвіді, знаннях та інтуїції спеціалістів, це: (прогноз на основі індикаторів).

216. Прогноз на основі індикаторів – це: метод прогнозу, що ґрунтується на досвіді, знаннях та інтуїції спеціалістів

217. Передпланове прогнозування можливих варіантів розвитку поділяється на такі напрямки:

218. Планування – це: процес визначення цілей, що їх підприємство передбачає досягти за певний період, а також способів досягнення таких цілей.

219. Планування, що охоплює на підприємстві довгострокове (стратегічне) і середньострокове планування називається: перспективним.

220. Заключним розділом плану розвитку підприємства є: фінансовий план.

221. Головна мета бізнес-плану – це:

222. Бізнес-план може розроблятися з метою:

223. Резюме бізнес-плану це: короткий огляд бізнес-проекту, його ключових аспектів, повідомлення про наміри.

224. Метод складання плану, що засновується на використанні норм і нормативів витрат живої та уречевленої праці для визначення змінних величин, це:

225. За економічним змістом показники, через які виражаються планові завдання, поділяються на: натуральні та вартісні.

226. Генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для підприємства проблеми, головні цілі та розподіл ресурсів для їх досягнення називається: стратегією.

227. Які фактори впливають на формування стратегічних цілей діяльності підприємства? Фактори зовнішнього середовища.

228. Головною метою стратегічного управління підприємством  в умовах ринку є:

229. Система стратегічних цілей розвитку підприємства визначається: місією підприємства.

230. До методів портфельного аналізу та вибору стратегії належать: матричні методи: метод, запропонований Бостонською консультативною групою – БКГ; метод консультаційної групи “Мак-Кінсі”; загальний стратегічний метод Портера; метод консультаційної “групи  Артур Д. Літлл”; метод консультаційної групи “Шелл”.

231. Метод вибору генеральної стратегії, що базується на залежності розмірів витрат на виробництво від його обсягу і відображає вплив лише внутрішніх чинників називається: методом кривих освоєння.

232. До аспектів, що характеризують відмінності між стратегічним та тактичним плануванням відносять: часовий, за охопленням сфер впливу, сутнісно-змістовий.

233. Яка з систем використовує за планово-облікову одиницю деталь певного найменування? Подетальна система оперативного планування.

234. До принципів державного регулювання належать: мінімальне втручання держ. органів у екон. процеси; опосередкований вплив на суб’єктів господарювання (за допомогою встановлюваних державою екон. регуляторів і нормативів).

235. До основних економічних функцій держави відносяться: 1) забезпечення сприятливої правової бази та суспільної атмосфери; 2) визначення глобальної стратегії розвитку країни, індикативне макроекономічне планування; 3) узгодження і стимулювання пріоритетних напрямків інноваційних процесів та інвестиційної діяльності; 4) перерозподіл ресурсів, стабілізація економіки та соц. захист населення; 5) моніторинг та регулювання процесі охорони і відтворення навколишнього природного середовища.

236. Який із наведених способів впливу держави на економіку можна віднести до непрямої регламентації?

237. Який із наведених способів впливу держави на економіку можна віднести до прямої регламентації?

238. В умовах ринку до економічної функції держави відноситься:

239. Державне регулювання економіки в умовах ринку –це:

240. До основних принципів податкової системи в Україні належать: стабільність; обов’язковість; соц. справедливість за визначення й стягнення податків, зборів та обов’язкових платежів; передбачення відповідних пільг для окремих платників податків.

241. Податкова система України є: триступеневою і складається з прямих і непрямих податків, а також з обов’язкових платежів і зборів.

242. Антимонопольне законодавство, що діє в багатьох країнах, націлене, у першу чергу, на забезпечення ...

243. Як повинна відноситися держава до монополії в умовах ринкової економіки?Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?