(0 голоса, среднее 0 из 5)

Питання та відповіді: виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

244. Принцип, що лежить в основі розподілу промислової продукції на групу “А” і групу “Б”:  поділ за екон. призначенням. Група “А” – засоби вир-ва (засоби праці і предмети праці), група “В” – предмети споживання (продовольчі і непродовольчі товари).

245. Чинником об'єднання товарів в асортимент не є:

246. Широтою товарного асортименту називається:

247. Товарна продукція – це: загальна вартість усіх видів готової продукції, напівфабрикатів, робіт і послуг виробничого характеру, призначених на продаж або для реалізації різним споживачам.

248. Обсяг реалізованої продукції – це: обсяг продукції, за яку сплачені рахунки.

249. Матеріально-технічне забезпечення – це процес планування та організації своєчасного комплексного забезпечення підприємства необхідними мат. ресурсами (визначення потреби в матер.-тех. ресурсах, пошук і купівля ресурсів, організація доставки, зберігання й видача окремим споживачам на підприємстві).

250. Технічна сторона матеріально-технічного забезпечення пов'язана з…

251. Економічна сторона матеріально-технічного забезпечення є ...

252. Корисність будь-яких товарів відбиває їх: споживну вартість.

253. За змістом технічний рівень вужче за поняття якість, оскільки охоплює сукупність лише техніко-експлуатаційних характеристик.

254. Об’єктивний метод визначення рівня якості виробів означає: оцінювання рівня якості продукції за допомогою стендових випробувань та контрольних вимірювань, а також лабораторного аналізу.

255. Метод оцінки рівня якості, що грунтується на наслідках аналізу сприймання органами почуттів людини без застосування технічних вимірювальних та реєстраційних засобів, називається: органолептичним.

256. Національним органом, що проводить і координує роботу з сертифікації продукції в Україні є: Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України).

257. Показники, що оцінюють якість усієї сукупності продукції підприємства в економічній теорії називають – загальними показниками якості продукції.

258. Абсолютний рівень якості продукції: знаходять обчисленням вибраних для його вимірювання показників, не порівнюючи їх із відповідними показниками аналогічних виробів.

259. Рівень якості , за якого загальна величина суспільних витрат на виробництво і використання продукції у певних умовах її споживання є мінімальною, називається: оптимальним.

260. Показники якості виготовлення продукції характеризують:

261. Яка група показників якості продукції відображає ступінь використання винаходів при проектуванні виробів? Патентно-правові (коефіцієнт патентного захисту та коефіцієнт патентної чистоти).

262. Показник якості продукції, що відображає ступінь економічної вигоди виробництва продуцентом і придбання його споживачем, це: економічні показники (ціна за одиницю виробу, прибуток з одиниці виробу, рівень експлуатаційних витрат часу й коштів).

263. Властивість виробу виконувати свої функції при збереженні експлуатаційних показників у встановлених межах протягом певного проміжку часу, характеризує його: надійність.

264. Довговічність – це властивість виробу тривалий час зберігати свою роботоздатність за тих чи тих умов експлуатації.

265. Показники, які оцінюють якість усієї сукупності продукції підприємства, називаються: загальними.

266. Комплексні показники якості продукції: відображають кілька властивостей одиниці продукції одночасно.

267. Якість продуктів харчування характеризується показниками: калорійність, консистенція, смак, термін зберігання тощо.

268. Коефіцієнт готовності обладнання це:

269. Контроль якості, який здійснюється у спеціально обладнаних приміщеннях шляхом проведення випробувань, аналізів, називається: стаціонарним.

270. Контроль якості, що здійснюється безпосередньо в ході технологічного процесу виготовлення виробу за допомогою спеціальних пристроїв, називається: активним.

271. Сертифікат продукції – це документ, який засвідчує високий рівень його якості, відповідність вимогам міжнародних стандартів ІСО серії 9000.Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?