(5 голоса, среднее 4.00 из 5)

Економіка праці і соціально-трудові відносини - задачі з розв'язками (20 задач)

1. Визначити середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд, середню тарифну ставку робітників-почасовиків, зайнятих на роботах з нормальними умовами праці, якщо за 3 розрядом працюють – 19 осіб, за 5 – 15 осіб, за 6 – 10 осіб.

 

Кс=(1,23*8+1,54*15+1,78*10)/44працівн=1,46 (висновок – Кс між 4 і 5 розрядами)

Рс=4+(1,46-1,35)/(1,54-1,35)=4,58

Тс=Т1*Кс=1,82*1,46=2,657

 

2.Визначити відрядну розцінку за кожну операцію, виходячи з таких даних: перша операція обробка сировини тарифікується за 5 розрядом, годинна норма виробітку -110кг. Друга операція – обробка деталі, тарифікується за 6 розрядом, норма часу – 25хв.

Рвідр1=3,03/110=0,0275

Рвідр2=3,51*25/60=1,46

 

3. Визначити відрядні розцінки на деталі та відрядний заробіток токаря за місяць, якщо відомо, що протягом місяця він виконав такий обсяг робіт:

Деталь М-1: кількість виготовлених деталей – 1260 шт, розряд роботи – 4, норма часу на деталь – 23,0 хв. Деталь М-2: кількість виготовлених деталей – 630, розряд роботи-3, норма часу на деталь – 7,0 хв.

М-1 4й розряд Тсгод=2,66

Рвідр=Тсгод*(Нчасу/60)=2,66*(23/60)=1,02 грн.

Заробіток по М-1=1260*1,02=1284,78 грн.

М-2 3й розряд Тсгод=2,42

Рвідр=2,42*(7/60)=0,282 грн.

Заробіток по М-2=630*0,282=177,87 грн.

Загал заробіток = 1562,64 грн.

 

4. Робітник-почасовик 5 розряду відпрацював 174год., виконав нормове завдання, за що передбачена премія у розмірі 10%, зекономив матеріалів на суму 500 грн. (розмір премії 20% від вартості зекономлених матеріалів), протягом 3-х змін заміняв хворого робітника 4 розряду (доплата в розмірі 50% тарифної ставки відповідного робітника). Визначити суму заробітної плати робітника, розмір усіх доплат.

5 розряд Тс=2,80, Зп=3,03*174=527,22 грн.

Допл=500*0,2+527,22*0,1+0,5*(2,46*8*3)=100+52,72+59,04=211,76 грн.

Зп+доп=738,98

Питома вага тарифу=527,22/738,98*100=71,3%

 

5. Визначити відрядну розцінку за кожну операцію, виходячи з таких даних: перша операція – обробка сировини тарифікується за 3 розрядом, годинна норма виробітку – 80 кг, друга операція – обробка деталі тарифікується за 5 розрядом, норма часу – 20 хв.

Рвідр=2,42/80=0,03025 грн.

Рвідр2=3,03*22/60=1,01 грн.

 

6. Розрахувати суму з/п і розмір доплат начальнику цеху, якщо коефіцієнт співвідношення його посадового окладу до мін з/п – 3,5; розмір премії за виконання виробничої програми по всіх показниках -18,2%, надбавки за проф. майстерність – 9,3%. З/п мін. – 350 грн.

З50*3,5=1225 грн.

1225*(0,182+0,093)=336,88 грн.

1225+336,88=1561,88 грн.

 

7. Визначити середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд, середньогодинну тарифну ставку групи робітників-почасовиків, зайнятих на роботах з нормальними умовами праці, якщо за 3 розрядом працюють – 16 осіб, за 5 – 14 осіб, за 6-12 осіб.

Кс=(1,23*16+1,54*14+1,78*12)/58 працівн. = 1,49 (висновок Кс між 4 і 5 розрядом)

Рс=4+(1,49-1,35)/(1,54-1,35)=4,737

Тс=Т1*Лс=1,82*1,49=2,71

 

8. Визначити місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці за відрядно-преміальною системою оплати праці. Технічно-обгрунтована норма штучного часу на деталь – 6хв, норма виробітку деталей за год – 9шт., розряд роботи -3, місячна норма роботи за графіком – 176год, фактичний місячний виробіток деталей – 1760шт., розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку -11%, розмір премії за кожний процент перевиконання до прямого відрядного заробітку – 1,5%.

Загал. Заробіток=Звідр+(Звідр*(П1+П2*Ппл))/100

Звідр-заробіток за відрядною оцінкою=Обсяг виробітку*Рвідр

Рвідр=2,42*6/60=0,242 Тс(3й розряд)=2,42 грн.

План випуску=176*9=1584

% виконання=1760/1584=1,11 (перевиконання на 11%)

Звідр=1760*0,242=425,92 грн.

Ззаг=425,92+(425,92*(11+1,5*11))/100=425,92+117,13=543,05 грн.

 

9. Робітник 6 розряду протягом місяця виготовив: а) 375 деталей А, на кожну з яких була установлена норма часу 18 хв. за 6 розрядом (нормальні умови); б) 350 деталей В, на кожну з яких була установлена норма часу 25 хв. За 6 розрядом (важкі умови праці, доплати до 13% до тарифної ставки). Визначити місячний заробіток робітника.

РвідрА=3,51*18/60=1,053 грн.

ЗарА=1,053 грн*375=394,88

РвірВ=3,51*25/60*1,13=1,65 грн.

ЗаррВ=1,65 грн*350=578,42 грн.

Заг. заробіток=973,30 грн.

 

10. Робітник-почасовик 4 розряду відпрацював 176 год., виконав нормоване завдання, за що передбачена премія у розмірі 10%, зекономив матеріалів на суму 450 грн. (розмір премії 25% від вартості зекономлених матеріалів), протягом 3-х змін заміняв хворого робітника 5 розряду (доплата в розмірі 50% тарифної ставки відповідного робітника). Визначити суму з/п робітника, розмір усіх доплат.

4 розряд Тс= 2,46

Зп=2,46*176=432,96 грн.

Допл=432,96*0,1+450*0,25+0,5*(2,8*8*3)=43,30+112,5+33,6=189,4

Зп+доп=622,36

Питома вага тарифу=432,96/622,36*100=69,57%

 

11. Визначити середню тарифну ставку робіт за нормальних умов, якщо відомо, що загальна трудомісткість робіт становить 43тис. н/год. У тому числі 3 розряду 19 тис. н/год, 4 розряду – 6 тис. н/год, 5 рощряду- 11 тис. н/год, 6 розряду – 7 тис. н/год.

Тс=∑Т*Тр/∑Тр

∑Т- загальна сума тарифних ставок всіх робітників

∑Тр – загальна трудомісткість

Тс=19000*2,42+2,66*6000+3,03*11000+3,51*7000=(45,98+15,96+33,33+24,57)/43=2,787 грн.

 

12. Розрахувати суму з/п і розмір доплат начальнику цеху, якщо коефіцієнт співвідношення його посадового окладу до мін з/п – 4,5; розмір премії за виконання виробничої програми по всіх показниках – 16%, надбавки за професійну майстерність – 9,4%

350*4,5=1575+1575*(0,16+0,094)=1975,05 грн.

 

13. Визначити відрядні розцінки на деталі на відрядний заробіток токаря за місяць, якщо відомо, що протягом місяця він виконав такий обсяг робіт: 330 деталей В-1, розряд роботи – 2, норма часу на деталь -5 хв.; 160 деталей В-2, розряд роботи 4, норма часу на деталь-23,0; 210 деталей В-3, розряд роботи -3, норма часу на деталь – 9,0 хв.

В-1 2й розряд Тсгод=2,13

Рвідр=Тсгод*(Нчасу/60)=2,13*(5/60)=0,178 грн.

Заробіток В-1 58,58 грн.

В-2 4й розряд Тсгод=2,66

Рвідр=2,66*(23/60)=1,02

Заробіток В-2 = 163,15 грн.

В-3 3й розряд Тсгод=2,42

Рвідр=2,42*(9/60)=0,36

Заробіток В-3=76,23 грн.

Загал заробіток=297,96 грн.

 

14. Робітник 5 розряду протягом місяця виготовив: а) 300 деталей А, на кожну з яких установлена норма часу 20 хв. за 5 розрядом (нормальні умови); б) 200 деталей В, на кожну з яких була встановлена норма часу 30 хв., за 5 розрядом (важкі умови праці, доплати 9% до тарифної ставки). Визначити місячний заробіток робітника.

РвідрА=3,03*20/60=1,01 грн.

ЗарА=1,01*300=303 грн.

РвідрВ=3,03*30/60*1,515=1,65 грн.

ЗарВ=330 грн.

Заг. Заробіток=633 грн.

 

15. На підприємстві здійснена перетарифікація робітників-почасовиків. Середній розряд до перетафікації дорівнював 4,5, а після перетафікації – 3,5. розрахувати, яку потрібно відновити тарифну ставку робітників 1-го розряду, аби середня з/п залишилася без змін.

Т1(х)=Т1*Кс(4,5)/Кс(3,5)

Кс(4,5)=1,445

Кс(3,5)=1,29

Т1(х)=1,12*Т1

 

16. Протягом року номінальна з/п підвищилась на 10%. Ставка прибуткового податку на знизилась на 7%, а зростання цін на споживчі товари становило 9,8%. Визначити індекс зростання реальної з/п.

Визначаємо Індекс зростання номінальної з/п: (100+10)/10=1,1%.

Визначаємо зростання реальної з/п за рахунок зниження прибуткового податку: 1,1/(100-0,07)=1,1/0,93=1,183

Визначаємо зниження реальної заробітної плати за рахунок зростання цін на товари: 1,183/1,098=1,077

 

17. Слюсар-наладчик обслуговує 2 штампувальних преси із денною тарифною ставкою 28 грн. Перший прес мав завдання на 176 годин роботи відштампувати 1200 штук виробів, а зробив 1500 штук. Другий прес за цей же період зробив 3600 штук виробів при завданні 3000 штук. Тривалість зміни – 8 годин. Підрахуйте 2-ма варіантами непрямий відрядний заробіток слюсаря-наладчика за відпрацьований час.

1-й варіант.

Розрахунок здійснюється через непряму відрядну розцінку (Рв неп)

Рв неп+ Тден неп/(Н*Впл)

Зв неп=Рв неп*Вф

Розраховуємо кількість робочих днів=176/8=22дні

Розраховуємо розцінку по кожному пресу: Р1 в неп=(28*22)/(2*1200)=0,257 грн.

Р2в неп=(28*22)/(2*3000)=0,1027 грн.

Розраховуємо непрямий відрядний заробіток на відпрацьований час слюсаря-наладчика:

З1в неп=0,257*1500=385,5 грн.

З2в неп=0,1027*3600=369,72 грн.

Зв неп=385,5+369,72=755,22 грн.

2-й варіант

розрахунок здійснюється через середній коефіцієнт виконання норм (К н с)

Зв неп=Тден неп* Кн с

К1н=1500/1200=1,25

К2н=3600/3000=1,2

К нс=(1,25+1,2)/2=1,225

Зв неп=1,225*28*22=754,6 грн – різниця 0,62 грн за рахунок округлень при розрахунку розцінок

 

18. На підприємстві працює 50 робітників. Їх питома вага в загал чисельності ПВП 80%. На обробку деталі витрачали 8 хв., а після запровадження організаційно-технічних заходів трудомісткість склала 6 хв. Річний обсяг продукції – 400 тис .деталей на рік, фонд робочого часу складає 1700 год. Відсоток виконання норм складає 120%. Зниження трудомісткості відбулося с 1 липня поточного року. Визначити економію робочої сили і зростання продуктивності праці в розрахунку на чисельність робітників і на всю чисельність ПВП.

Економія чисельності (Еч)=((Тбаз-Тзв)*Q)/(Ф*К), де Ф-фонд робочого часу К-коеф виконання норм

Еч=((8-6)*400000)/(1700*1,2*60) *0,5=3 працівника

Зростання продуктивності праці в розрахунку на чисельність робітників: (3(50-3))*100=6,38% в розрахунку на ПВП: 6,38%*0,80=5,4%

ПВП=50/80*100=63 працівника

 

19. Визначити яке з двох металургійних під-в у звітному році спрацювало більш продуктивно? Дано:

Підприємство

Базисний рік

Звітний рік

 

Обсяг виробництва, тис. грн.

Чисельність ПВП осіб

Обсяг виробництва, тис. грн.

Чисельність ПВП осіб

1

260000

3450

295000

3470

2

520000

4720

601000

4880

Продуктивніше спрацювало те підприємство, на якому питома вага приросту продукції за рахунок продуктивності праці (%∆Qпп) була вищою.

Qпп=100 – ((%∆Ч/%∆Q)*100)

Знаходимо відсоток приросту чисельності (%∆Ч):

%∆Ч1=((3470-3450)/3450)*100=0,6%

%∆Ч2=((4880-4720)/4720)*100=3,4%

Знаходимо відсоток приросту продукції (%∆Qпп):

%∆Q1=((295000-260000)/260000)*100=13,5%

%∆Q2=((6010000-520000)/520000)*100=15,6%

Знаходимо питому вагу продукції, отриману за рахунок приросту продуктивності праці:

Qпп1=100- (0,6/13,5)*100=95,6%

Qпп2=100- 93,4/15,6)*100=78,2

Продуктивніше спрацювало перше підприємство

 

20.Бригада у складі 20 робітників виконала роботу по збірці устаткування. Розподіл робітників і робіт по тарифних розрядах у таблиці.

Розряди

коефіцієнти

Число робітників

Обсяг год, тис н/г

1

1

-

-

2

1,13

-

8

3

1,29

6

12

4

1,48

-

10

5

1,71

6

-

6

2

8

-

Підрахуйте середню годину тарифну ставку робітників та виконаних ними робіт і зробіть висновки на основі розрахунків чи ефективно використовується робоча сила і фонд з/п в даному випадку.

Підрахуємо середній тарифний коефіцієнт бригади робітників і робіт.

Кс=(∑К*Чр)/Чр

Кс(робітників)=(1,29*6+1,71*6+2*8)/(6+6+8)=1,7

Кс(робіт)=(1,13*8+1,29*12+1,48*10)/(8+12+10)=1,31

Підрахуємо середню тарифну ставку робітників і робіт із розрахунку Тгод1розряду=2,07 грн.

Тсробітників=1,7*2,07=3,52 грн.

Тсробіт=1,31*2,07=2,71 грн.

Оск-ки робітникам, незалежно від розряду робіт, слід сплатити відповідно до їх тарифної ставки перевитрати фонду оплати праці за дану роботу складуть: за год =(3,51-2,71)=81коп.*20=16,2 грн.

За зміну=16,2*7=113,4 грн.

За місяць (154 год.)=16,2*113,4=1837,08 грн.

Робоча сила і фонд з/п використовується незадовільно через помилки у плануванні робітСледующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?