Экономический портал - Решебник, решение задач по экономике

(4 голоса, среднее 5.00 из 5)

Міжнародна економіка - задачі з розв'язками (8 задач). Ч.2

 

Задача 1. Бразилія вводить 25% імпортне мито на готові авто і 0% на імпортні комплектуючі. Мексика 10%  на комплектуючі і 0% на авто. Ціна готових авто 9000 дол.США, а комплектуючих 7000 дол.США. Завдання: розрахувати ефективну ставку імпортного тарифу(фактичний рівень)

Розв'язок:

Подробнее...

(3 голоса, среднее 3.67 из 5)

Міжнародна економіка - задачі з розв'язками (7 задач). Ч.1

Задача 1. У таблиці наведено дані, які характеризують виробництво двох товарів -автомобілів і медичного обладнання у США і Японії за кількістю робочих днів, витрачених для виробництва однакового обсягу продукції.

Таблиця «Витрати на виробництво автомобілів і медичного обладнання у США і Японії»

Подробнее...

Фінанси - задачі з розв'язками (6 задач).Тема. Фінансове планування на підприємстві. Фінансова санація підприємства.

Фінансове планування на підприємстві.

Задача 1. На основі наведених даних необхідно скласти платіжний календар (оперативний фінансовий план) підприємства на декаду: витрати на невідкладні потреби –2,0; виручка від реалізації - 128,0; сплата % за кредит – 12,0; сплата рахунків постачальників – 32,0; прострочена дебіторська забор-ть – 9,0; сплата податків – 22,0; виплата ЗП – 85,0; надходження короткострокового кредиту –75,0; реалізація основних фондів – 25,0; залишки Г коштів –18,0; інші витрати – 20,0; прострочена кредиторська забор-ть –23,0; погашення короткострокового кредиту –75,0 ; інші надходження –16,0.

Розв’язок

Подробнее...

(2 голоса, среднее 1.00 из 5)

Фінанси - задачі з розв'язками (5 задач).Тема. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів. Оцінка фінансового стану підприємства.

Фінансове забезпечення відтворення основних фондів

Задача 1. На основі приведених даних визначте суму амортизаційних відрахувань на 1 квартал поточного року.
1) вартість устаткування на 3 квартал становить 90 тис грн,
2) вартість введених верстатів в 4 кварталі 1999 року склала 8,5 тис. грн.
3) вартість виведених верстатів в 4 кварталі 1999 року склала 4 тис. грн.
4) сума амортизації за 4 квартал 2,5 тис. грн.
Підприємство прийняло рішення про застосування прискореної амортизації. Устаткування знаходиться в експлуатації 2-й рік.

Розв’язок.

Подробнее...

(3 голоса, среднее 3.67 из 5)

Фінанси - задачі з розв'язками (6 задач). Тема. Кредитування підприємств.

Задача 1. На плановий період підприємству необхідно мати фінансових ресурсів для придбання оборотних коштів на суму 250 тис грн. Фактична наявність власних коштів на початок планового періоду складає 150 тис грн. Від фінансової діяльності надійде 30 тис грн. У плановому періоді підлягає поверненню раніше отриманий кредит у сумі 70 тис грн. На основі наведених вище даних необхідно визначити потребу у кредитних ресурсах на плановий період.

Розв’язок.

Подробнее...

Фінанси - задачі з розв'язками (6 задач). Тема. Оборотні кошти.

Задача 1. Визначити норматив оборотних коштів за готовою продукцією
1) Норма запасу за готовою продукцією: комплектування виробів – 3 дні, добір – 3 дні, пакування – 1 день, доставка і вивантаження – 2 дні, час на оформлення документів – 1 день.
2) Виробнича собівартість у плановому році – 21100грн.

Розв’язок.

Подробнее...

(5 голоса, среднее 2.40 из 5)

Фінанси - задачі з розв'язками (5 задач). Тема. Оподаткування підприємств.

Задача 1. На основі наведених даних необхідно визачити податок на прибуток:

чистий валов. дохід від реалізації – 280 тис.грн;

валові витрати  - 150 тис.грн;

аванси, отримані від покупців – 42 тис.грн;

витрати на утрим. амін-ції п-ва – 20 тис.грн.;

сплачена наперед орендна плата – 30 тис. грн;

перераховані постач-кам аванси – 80 тис.грн;

дохід, отриманий по відсотках – 15 тис.грн ;

благодійний внесок дитяч. будинку – 2 тис. грн;

витрати на реалізацію продукції – 20 тис. грн.

Розв’язок.

Подробнее...

(2 голоса, среднее 3.00 из 5)

Фінанси - задачі з розв'язками (8 задач). Тема. Формування та розподіл прибутку.

Задача 1. Розрахувати товарну продукцію за виробничою та повною собівартітю, прибуток від випуску та витрати на 1 гр товарної продукції:
1) Витрати на виробництво - 21000гр,
2) Списано на невиробничі рахунки – 500гр,
3) Зміна залишку незавершеного виробництва - +400,
4) Позавиробничі витрати – 700гр,
5) Обсяг продукції у відпускних цінах – 26500гр.

Розв’язок

Подробнее...

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?