Экономический портал - Решебник, решение задач по экономике

(4 голоса, среднее 4.00 из 5)

Фінанси - задачі з розв'язками (8 задачі). Тема. Грошові надходження підприємства.

Задача 1. На основі приведених даних визначити виручку від реалізації пр-ції.

1.Залишки нереалізованої готової пр-ції на поч. планов. періоду – 150,2 тис.грн.

2.Випуск товарної пр-ції на планов. квартал складе 1800,5 тис. грн.

3.Норма запасу нереалізованої товарної пр-ції планового періоду – 7 днів.

Розв’язок.

Подробнее...

(2 голоса, среднее 3.00 из 5)

Фінанси - задачі з розв'язками (5 задач). Тема. Організація грошових розрахунків на підприємстві.

Задача 1. На поточному рахунку підприємства станом на 1 січня поточного року залишок грошових коштів складав 25 тис грн. Підприємство повинно здійснити такі виплати і перерахування коштів: виплатити заробітну плату – 13 тис грн, перерахувати прибутковий податок із заробітної плати – 3,5 тис грн, перерахувати внески до Пенсійного фонду – 4,2 тис грн, внески до фонду соціального страхування – 1,5 тис грн, перерахувати податок на додану вартість – 20 тис грн, авансові платежі по податку на прибуток – 7,8 тис грн. Необхідно визначити, у яких розмірах повинні бути виписані платіжні документи на перерахування коштів.

Розв’язок

Подробнее...

(6 голоса, среднее 4.00 из 5)

Інноваційна діяльність - задачі з розв'язками (17 задач)

1. Визначити економічну доцільність.

Підприємство планує впровадити поліпшення-інновацію, а саме: замінити ручну працю механізацію, для чого необхідно придбати 2 установки вартістю 18360 грн. кожна. Після першого року впровадження планується щорічне збільшення обсягів виробництва продукцуії на 5%. Режим роботи підприємства - двозмінний, кількість робочих днів - 255, коефіцієнт використання потужностей - 0,9, а тривалість виробничого циклу - 220хв. Собівартість - 21,0 грн і зменшиться на 15% при незмінній ціні - 25,8 грн. Обладнання - 3 група амортизації.

Подробнее...

«Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства» та «Продуктивність і ефективність праці» - задачі з розв’язками (22 задачі)

1. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

Задача 1.1

Розрахуйте, як змінилась структура зайнятих в економіці у звітному періоді, якщо усього зайнятих у цьому періоді в галузях економіки було 35,72 млн. осіб, у тому числі у сфері матеріального виробництва 20,47 млн.осіб, у сфері послуг 15,25 млн. осіб. Відповідно в базисному періоді було 19,85 млн. осіб.

Розв’язок

Подробнее...

(5 голоса, среднее 4.00 из 5)

Економіка праці і соціально-трудові відносини - задачі з розв'язками (20 задач)

1. Визначити середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд, середню тарифну ставку робітників-почасовиків, зайнятих на роботах з нормальними умовами праці, якщо за 3 розрядом працюють – 19 осіб, за 5 – 15 осіб, за 6 – 10 осіб.

Подробнее...

(1 голос, среднее 4.00 из 5)

Міжнародна торгівля - задачі з розв'язками (9 задач)

1. Компанія ABC займається експортом вина з Австралії до Німеччини. Вони можуть придбати пляшку австралыйського вина за 12 австр. дол. Вона може домовитися з німецьким перевізником про транспорт, при чому вартість таких послуг буде становити 1600 євро за 1500 пляшок.  Послуги німецької страхувальної компанії обійдуться у 900 євро за страхування 1600 пляшок. Для австралійської компанії вартість перевезення та страхування буде складати відповідно 2000 та 1500 австр. дол. за 1500 пляшок. Митні імпортні збори та стягнення складають 1,2 євро з однієї пляшки. Чи зможете ви вигідно імпортувати австралійське вино до Німеччини, якщо вино такого класу продається на ринку не дорожче ніж 13 євро за пляшку. Які умови поставок будуть найбільш вигідними для компанії АВС? Довідково: Вал. курс:A$/USD-1.769,USD/Euro-1.02. Розв’язок: A$/Euro= 1,769*1,02=1,8

За пляшку

Транспорт

Страховка

Німеччина

1,066

0,5625

Австралія

0,74 =(2000/1,8*1500)

0,556  =(1500/1,8*1500)

Подробнее...

(10 голоса, среднее 4.60 из 5)

Інвестиційний аналіз - 33 задачі з розв'язками

Задача 1

Торгові фірма має намір придбати товар за  400 тисяч гривень, транспортувати його до місця реалізації (вартість транспортування 32 тисячі гривень) де на протязі 2 місяців має намір реалізувати його  за 580 тисяч гривень.

Розрахуйте чистий дохід, ефективність та дохідність інвестиційного проекту.

Чистий дохід = 580-400-32 = 148 тис. грн.

Ефективність: 580 / 432 = 1,34 або (580-432) / 432 = 0,34

Дохідність: [(580 – 432)*12] / (432*2) = 2,06.

Задача 2

Підприємство має намір придбати технологічну лінію по виробництву валів. При якому мінімальному обороті це придбання окупиться якщо змінні витрати у перерахунку на один вал становлять 80 гривень, постійні витрати (оренда, комунальні платежі, заробітна плата та ін.) -  5000000 гривень на місяць. Вартість  одного валу 120 гривень.

Подробнее...

(3 голоса, среднее 5.00 из 5)

Інвестиційний аналіз - тести та відповіді

1. Визначте правильну відповідь.
Інвестиційні рішення це:
а. Рішення пов'язані з придбанням активів.
б. Рішення пов'язані з залученням коштів для фінансування інвестицій
в. Рішення пов'язані з реалізацією окремого інвестиційного проекту.

2. Визначте правильну відповідь.
Бюджетування капіталу це:
а. Складання бюджету капіталу.
б. Складання бюджету інвестиційного проекту.
в. Вкладання капіталу у активи вартість яких перевищує їх ціну.

Подробнее...

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?