Экономический портал - Решебник, решение задач по экономике

(7 голоса, среднее 4.14 из 5)

Гроші та кредит – тести з відповідями. Тема 6. Кредит у ринковій економіці

1. Необхідність в кредиті викликана:

а) наявністю товарно-грошових відносин в економіці;

б) роботою підприємств на засадах комерційного або господарського розрахунку;

*в) наявністю товарно-грошових відносин, роботою підприємств на  засадах комерційного та господарського розрахунку, наявністю  коливань потреби у коштах та джерелах їх формування;

г) низькою ефективністю та збитковістю роботи окремих підприємств.

2. Кредит – це:

Подробнее...

(5 голоса, среднее 2.40 из 5)

Гроші та кредит – тести з відповідями. Тема 5. Грошові системи

1. Грошова система – це:

1)сукупність платежів у національній та іноземній валютах;

2)сукупність грошових потоків між юридичними і фізичними особами;

*3)форма організації грошового обігу, яка закріплена законодавством;

4)те ж саме, що й грошовий оборот;

5)грошові відносини між економічними суб’єктами ;

6)сукупність кредитних та фінансових установ у державі;

7)центральний банк і комерційні банки.

2 . Які елементи включає грошова система у державі?

Подробнее...

(3 голоса, среднее 3.00 из 5)

Гроші та кредит – тести з відповідями. Тема 4.  Грошовий ринок

1. Що є об’єктом купівлі-продажу на грошовому ринку:

а) гроші як гроші;

б) гроші як капітал;

*в) гроші як гроші і як капітал;

г) кредит.

2. Як співвідносяться між собою ринок грошей і грошовий ринок:

Подробнее...

(2 голоса, среднее 3.00 из 5)

Гроші та кредит – тести з відповідями. Тема 3. Грошовий оборот і грошові потоки

1. Строкові вклади і депозити входять до складу таких грошових агрегатів:

а) М0;

б) М1;

*в) М2;

г) не входять до складу вказаних грошових агрегатів.

2. Норма обов’язкового резервування для банків вводиться з метою:

Подробнее...

(2 голоса, среднее 5.00 из 5)

Гроші та кредит – тести з відповідями. Тема 2. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм

1. Як впливає зміна кількості грошей в обігу на вартість грошей і рівень товарних цін:

1)ріст кількості грошей веде до:

а) збільшення вартості грошей;

*б) росту цін;

*в) зменшення вартості грошей;

г) зниження цін;

2)зменшення кількості грошей спричиняє:

а) зменшення вартості грошей;

*б) зниження цін;

в) росту цін;

*г) збільшення вартості грошей.

2. На яких постулатах базується класична кількісна теорія?

Подробнее...

(10 голоса, среднее 3.80 из 5)

Гроші та кредит – тести з відповідями. Тема 1. Суть та функції грошей.

1.Знайдіть правильну відповідь на питання: чому виникли гроші?

а) завдяки домовленості людей для спрощення процесів обміну  продуктами праці;

б) їх створила держава для фінансового забезпечення реалізації  своїх загальносуспільних функцій;

*в) завдяки стихійному виділенню з всієї маси товарів, що  обмінювалися на ринку, одного, який став  виконувати специфічну  роль засобу обміну;

г) тому що безпосередній обмін товарів (бартер) технічно надто     складний, дорогий і не зручний.

2.Що таке банкнота? Які види банкнот Ви знаєте?

Подробнее...

(1 голос, среднее 5.00 из 5)

Макроекономіка – тести з відповідями. Тестовий модуль 3

3.1. Предметом макроекономіки є:
А. Економічні закони
Б. Продуктивні сили
В. Механізм функціонування економіки
Г. Економічні ресурси

3.2. До нецінових чинників сукупного попиту відноситься наступний:
А. Зміни в економічній політиці
Б. Ефект багатства
В. Ефект чистого експорту
Г. Ефект відсоткової ставки

Подробнее...

(1 голос, среднее 1.00 из 5)

Макроекономіка – тести з відповідями. Тестовий модуль 2

2.1. Рахунок поточних операцій включає такі величини:
А. Чисті поточні трансферти
Б. Чисті доходи
В. Чистий імпорт капіталу
Г. Чисті капітальні трансферти

2.2. Якщо на грошовому ринку попит збільшився при сталій пропозиції, то це викличе наступне:
А. Зросте відсоткова ставка
Б. Зростуть ціни на облігації
В. Знизиться відсоткова ставка
Г. Знизяться ціни на облігації

Подробнее...

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?